FATİH CAMİİ KIZ KUR’AN KURSU YERİNDE KALSIN!!!

FATİH CAMİİ KIZ KUR’AN KURSU YERİNDE KALSIN!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

cumhurbaşkanı ve tarafına Fatih Kız Kur'an Kursu Öğrenci ve Velileri bu kampanyayı başlattı

Kırk beş yıldır Fatih Camii Kız Kur’an Kursu olarak kullanılan mekânın, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden gönderilen yazı ile bir ay içinde tahliye edilmesi istenmektedir.

Kur’an –ı Kerîm’in öğretildiği, ahlâkî, millî ve manevî değerlerimizin gelecek nesillere aktarıldığı kursumuzun Nakşidil Vâlide Sultan Külliyesi içerisinde faaliyetine devam ederek, ismine yakışır şekilde hanım külliyesi olarak kalması arzumuzdur.

Başta Nakşidil Vâlide Sultan’ın türbesinin bulunduğu Nakşidil Vâlide Sultan Külliyesi, sebil, sıbyan mektebi ve imarethane binasından oluşmakta ve bahçesindeki hazirede birçok değerli ismi dinlendirmektedir. Dolayısıyla halen bir ilim yuvası olarak kullanılması, mekânın özelliği ve manevî atmosferiyle örtüşmektedir. Fatih Sultan Mehmed Han’ın Camii ve Türbesi’ne komşu olan bu külliye binalarının, Kur’an kursundan alınarak, başka herhangi bir kuruma tahsis edilmesi mekânın konumuna aykırı bir karar olacaktır. Halen resmi olarak çalışmalarına devam eden Kur’an kursunun burada faaliyetlerini sürdürmesi, öncelikle Fatih Camii haziresi ve külliye haziresinin ebedî sakinlerini memnûn edecektir. Ayrıca, yapıları değişime uğramamış ender tarihî mekânlarımızdan biri olan külliyenin korunabilirliğini arttıracaktır.

Kararın; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Müftülüğü ve Fatih Müftülüğü tarafından bu hususlar dikkate alınarak, tekrar gözden geçirileceğine ve gereğinin yapılacağına inanarak imzaya açıyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.