NO HUMAN RIGHTS - NO ILO - NO TRADE TO VIETNAM - NO EVFTA

NO HUMAN RIGHTS - NO ILO - NO TRADE TO VIETNAM - NO EVFTA

8.283 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 10.000.
Startdatum
Petition an
European Parlament

Warum ist diese Petition wichtig?

DE / EN

Chúng tôi, đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể đồng ký tên dưới đây, gởi Kiến Nghị Thư yêu cầu Quốc Hội Châu Âu đình chỉ Quyết định về Hiệp Định Thương mại tự do Châu Âu-Việt Nam, với lý do Nhà cầm quyền CSVN vi phạm Nhân quyền một cách trầm trọng, không phê chuẩn công ước 87, một công ước quan trọng về việc cho phép thành lập nghiệp đoàn độc lập theo Luật Lao động Quốc tế (ILO).                     

Chúng tôi kêu gọi QHCÂ:   

a) Hiệp Định Thương mại tự do Châu Âu-Việt Nam phải được đình chỉ vô thời hạn khi Nhà cầm quyền độc tài cộng sản tiếp tục xem thường, chà đạp, không thực thi Nhân quyền, không chấp nhận Luật Lao động Quốc tế ILO một cách toàn vẹn và nghiêm túc.                                                                                                                    

b) Ngừng các khoản viện trợ nhân đạo, phát triển cho Việt nam ngay lập tức, bởi vì người dân Việt nam không hưởng được bất cứ phúc lợi nào từ các viện trợ này, mà số tiền này chỉ chạy vào túi riêng các quan chức của nhà cầm quyền độc tài tại Việt nam.                                                                                                                                                                                                                                                              c) Tỏ thái độ rõ ràng hơn nữa với các biện pháp chế tài đối với các vi phạm Nhân quyền trắng trợn vẫn tiếp tục diễn ra ở Việt Nam

Chúng tôi mong mỏi đồng bào Việt nam và bạn bè thân hữu ngoại quốc khắp nơi trên thế giới đồng ký tên vào kiến nghị này để biểu hiện sự quan tâm đến đất nước chúng ta, biểu lộ sức mạnh của người Việt Hải ngoại, đồng thời lên tiếng với Quốc Hội Âu châu thay cho 96 triệu người dân đang bị bịt miệng và đàn áp tại Việt Nam.

Thay mặt các Hội đoàn, Đoàn thể đồng ký tên bên dưới                                         Kính                                

Dipl. Kaufmann Ngô Hoàng Phong & Dr. Franz Alt                                                                        

Chú thích: Bản tiếng Việt chúng tôi cố gắng cô động, chỉ nêu lên những điều cơ bản, ngược lại bản tiếng Đức và tiếng Anh cho người Âu Châu nên chúng tôi nỗ lực trình bày sự việc một cách đầy đủ hơn, nhiều thông tin hơn, ngõ hầu giúp người dân Châu Âu hiểu rõ vấn đề hơn. Kính mong Quý vị thông cảm. Xin chân thành cảm ơn 

Đơn Petition của chúng ta đã được QH Châu nhận và xem xét với số hiệu D317027 của ngày 02.12.2019

 

8.283 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 10.000.