Petition Closed

Investigate and Punish Mr. Sorin Oprescu, Razvan Bancescu, Ion Tincu

This petition had 5,812 supporters


In the attention of European and Romanian Authorities for Justice and Law Enforcement and Human Rights

 Am aflat cu stupoare ca  Dl. Sorin Oprescu  Primarul General al Bucurestiului impreuna cu Dl. Razvan Bancescu  - Manager de Proiect ASPA Bucuresti, au ORDONAT Politiei Locale sa controleze persoanele care au adoptat caini din adaposturile de stat din Bucuresti.  Acest control al Politiei poate avea loc datorita faptului ca ASPA Bucuresti a trimis DATELE PERSONALE ale adoptatorilor de caini la polite, fapt care NU ESTE stipulat  in forma de adoptie pe care o semneaza fiecare adoptator, adoptatorul  ne dandu-si consimtamantul scris pentru aceasta.

 

We found out with outrage that the General Mayor of Bucharest, Mr. Sorin Oprescu and the Project manager from ASPA Bucharest, Mr. Razvan Bancescu, have ORDERED the Local Police to check, the persona who adopted dogs from Bucharest’s Public Shelters by going at their homes. This action is possible because ASPA Bucharest provided the Police with the PERSONAL INFORMATION of people who adopted dogs, although this is not mentioned in the adoption form and the adopter does not agree in writing to such action.

Consideram  ca aceasta decizie violeaza in MOD FLAGRANT , nu numai Drepturile Universale ale Omului, nu numai  Carta Europeana a Drepturilor  Omului, far si Constitutia Romaniei si Codul Civil AL Romaniei

We consider that this decision violates not only the Universal Human Rights, not only the European Chart of Fundamental Rights, but also the Romanian Constitution and the Romanian Civil Code.

Este evidenta atitudinea de abuz de putere, violare a drepturilor civile, care are ca scop intimidarea, hartuirea si in final obstructionarea adoptiilor.  Este DISCRIMINARE FATISA fata de cei care adopta caini din adaposturile de stat in comparative cu cei care isi cumpara caini, ii iau direct de pe strada sau ii adopta din adaposturi private.

This attitude reflects abuse of power and violation of human rights, having as main goal the intimidation and the harassment of a part of the population and eventually the obstruction of adoption of animals from public shelters. This is full blown DISCRIMINATION towards those who adopt dogs from public shelters, compared with those who buy dogs, take them directly from the street or adopt from public shelters.

http://www.puterea.ro/social/normele-ansvsa-pentru-maidanezi-ilegale-eutanasierea-cainilor-bolnavi-sau-agresivi-din-2014-80801.html

http://stirileprotv.ro/stiri/social/o-parte-din-maidanezii-adoptati-au-ajuns-din-nou-in-strada-avertismentul-autoritatilor.html

http://www.b365.ro/primaria-capitalei-cheltuieste-22-000-euro-pe-luna-pentru-prinderea-maidanezilor_196974.html

Ce se intampla ? Dau datele personale la Politie FARA CONSIMTAMANTUL scris al adoptatorului. Aceasta nu este trecuta nicaieri pe formularele de adoptie ( nici cele vechi si nici cele incluse in noua lege )

AU trimis circulara la Politia Comunitare Bucuresti,  ordonandu-I sa mearga la domiciliul adoptatorilor sa le verifice actele, atat cele personale cat si ale cainilor si cainii. ACEASTA este illegal.

Din contextual articolelor de presa mantionate mai sus , reiesa ca dl. Razvan Bancescu SPIONEAZA persoane private , referitor la activitatile lor de salvare de animale. Razvan Bancescu comite ABUZ DE PUTERE cu orice actiune a sa. In afara de aceasta, tot el invinuieste IN PUBLIC ,de abandon de zeci de caini, in afara Bucurestiului, persoane si ONG-uri  pe care NU le identifica  si fara sa aduca NICI O EVINDETA materiala care sa substantieze informatia.  Mai mult. Dl. Razvan Bancescu este lasat  sa comita multe ielgalitati

What is actually going on ? They ASPA – Bucharest Authority for the Surveillance and PROTECTIN (!) of Animals, send to the Local Police, the PRIVATE information  of people who adopt dogs from their shelters, without THE WRITTEN consent of these people. The adoption forms – the old one and the new one, do not stipulates such possibility anywhere …People only agree to let the information be sent to the data base of ANSVSA. ANSVSA has no right to forward people’s private information to ANYBODY, without the written consent of the person.

More, Mr. Razvan BAncescu SPIES on private citizens and on Organizations for the protection of animals, who have private shelters OUTSIDE BUCHAREST…this is ILLEGAL…He is ONLY the Project Manager for ASPA Bucharest. Furthermore, he accuses animal lovers, IN PUBLIC, IN THE MEDIA< of abandoning tens and tens of dogs outside Bucharest, in different communes, without SHOWING ANY MATERIAL EVIDENCE, nor name anybody specifically…THIS IS ILLEGAL.   Mr. Razvan Bancescu is allowed and even encouraged to do many illegal actions, including letting the dog catchers to attack people who walk their dogs on leash to take their dogs, to enter private properties and to commit acts of cruelty towards animals.

 Speram ca Politia Locala sa nu devina complice la violarea drepturilor omului, ale drepturilor constitutionale si civile, asa cum sunt stipulate in documentele pe care le vom cita mai jos.

We hope that the Romanian Local Police will not become accomplice to the violation of human rights, constitutional and civil rights as it will be shown below.

Mentionam ca NU exista nici o LEGE in Romania prin care Politia poate fi pusa sa hartuiasca cetatenii sau sa le violeze drepturile, sau sa discrimineze impotriva unor cetatenii .

There is no law in Romania which allows the Police to be ordered to harass  and discriminate agains some citizens or to violate their fundamental rights .

Carta universala a drepturilor omului

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/drepturi_onu.php

Articolul 12

Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Universal Chart of Human Rights

http://www.un.org/en/documents/udhr/niversal Chart of Human Rights

Article 12.No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

http://eur-lex.europa.eu/ro/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303RO.01000101.htm

Articolul 7

Respectarea vieţii private şi de familie

Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a secretului comunicaţiilor.

Articolul 8

Protecţia datelor cu caracter personal

(1)   Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

(2)   Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate şi pe baza consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum şi dreptul de a obţine rectificarea acestora.

(3)   Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorităţi independente.

Articolul 21

Nediscriminarea

(1)   Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

Art. 7,8 and 21

Constitutia Romaniei

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339

ARTICOLUL 26 - Viaţa intimă, familială şi privată

ARTICOLUL 27 - Inviolabilitatea domiciliului

ARTICOLUL 28 - Secretul corespondenţei

Codul Civil Al Romaniei

http://legeaz.net/noul-cod-civil/

Secţiunea a 3-a

Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane  

Dreptul la viaţa privată 

Art. 71. –

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. 

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. 

(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor sau altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute de art. 75. 

Art. 74. - Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:

e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.

http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/lege-nr-6772001-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.html Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Art. 5. - (1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate la art. 7 alin. (1), art. 8 și 10, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

Avand in vedere cele de mai sus  cerem  deschiderea  unei  anchete  care sa investigheze deciziile luate de Primarul General al Bucurestiului si de Managerul de Proiect de la ASPA Bucuresti si a Comisarului Sef al Politiei Bucurestiului, si punerea lor imediata sub URMARIRE PENALA pentru ABUZ de PUTERE, untimidare, hartuire, discriminare si violarea deliberata a drepturilor universal ale omului, a drepturilor fundamentale asa cum sunt stipulate in  Carta Drepturilor europene Fundamentale, a drepturilor Constitutionala si a drepturilor civile ale cetatenilor

Based on the above , we ask for an immediate investigation of the decisions  taken by the general Mayor of Bucharest, the Project  Manager ASPA and The Chief Commissioner of Bucharest Police and  defer them to justice, under criminal investigation for : abuse of power, intimidation, harassment, discrimination and flagrant and deliberate violation of universal human rights, European Fundamental Rights, Constitutional and Civil Rights.

Mentionam ca aceasta petitia va fi trimisa si la Curtea Europeana pentru Justitie, Drepturile Fundamentale si Cetatenie

This petition will also be sent to the European  Commissioner Responsible for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Autoritatile romane care au decis violarea deliberata a drepturilor omului, sunt de asemenea vinovate de instigare publica, deoarece s-au obligat unele pe altele sa incalce Constitutioa si Codvul Civil al Romaniei. De asemenea Dl.Razvan Bancescu a pus la cale o retea ILEGALA de spioni, care sa urmareasca persoanele care au sau ocrotesc caini, laudandu-se cu aceasta in public, in media. Spionarea este intrezisa prin Codul Civil.

The Romanian authorities  who decided to violate human rights, are also guilty of INSTIGATION to commit a crime, because they  obliged one another to disregard even the Constitution and the Romanian Civil Code, thus, they actions ought to be punished based on the Romanian Penal Code . Also, Mr. Razvan Bancescu , very proudly announced in public, in the media that he has a very sophisticated web of “underground” individuals who spy on people who have or protect dogs.

 http://ampress.ro/fapt-divers/hingherii-din-bucuresti-au-serviciu-de-informatii-si-contrainformatii-spune-seful-lor/

Codul Penal

http://legeaz.net/cod-penal-actualizat-2011/

Art. 324

Instigarea publică şi apologia infracţiunilor

Fapta de a îndemna publicul prin grai, scris sau prin orice alte mijloace, de a nu respecta legile, ori de a săvârşi fapte ce constituie infracţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.

Dacă fapta prevăzută în alin. 1 este săvârşită de un funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori de către o persoană dintre cele prevăzute în art. 160, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.

Dacă instigarea publică a avut ca urmare săvârşirea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracţiune.

Purtarea în public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, în scopurile arătate în alin. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează lăudarea în public a celor care au săvârşit infracţiuni sau a infracţiunilor săvârşite de aceştia.

 Cerem demiterea IMEDIATA a lui Razvan  Bancescu  si investigarea tuturor activitatilor, actiunilor si deciziilor luate, de catre acesta in calitate de Manager de Proiect ASPA si verificarea tuturor declaratiilor facute in public, referitor la tot ce apartine de problema cainilor fara stapan

We ask  for the immediate dismissal of Razvan Bancescu as Project Manager APSA and a full and thorough investigation of all his actions, activities and decisions and also the analysis of all his public statements  about everything related with the stray dogs problem.  

Teroarea impusa unor cetateni de catre Primarul Bucurestiului, Managerul de la ASPA si Politia Bucurestiului trebuie sa inceteze.

The Terror imposed upon a groups of citizens by the General Mayor of Bucharest, the ASPA Manager and the Bucharest Police ( Romanian Police ) must STOP>

Multumim pentru atentie

 

Thank you,Today: Animals Rights Activists Romania is counting on you

Animals Rights Activists Romania needs your help with “European and Romanian Authorities for Justice and Human Rights,Romanian Attorney General, Bucharest Attorney General, MAI, Romanian Police, Bucharest Prefect, Ministry of Justice, CEDO: Investigate and Punish Mr. Sorin Oprescu, Razvan Bancescu, Ion Tincu”. Join Animals Rights Activists Romania and 5,811 supporters today.