Five questions to Euronews from Bulgarians on World Press Freedom Day

Five questions to Euronews from Bulgarians on World Press Freedom Day

Lancée le
2 mai 2021
Adressée à
Signatures : 1 304Prochain objectif : 1 500
Soutenir maintenant

Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par Atanas TCHOBANOV

Dear owners, managers and journalists of Euronews Television,

Euronews announced plans to create a Bulgarian channel together with TV Europe, which will be renamed Euronews Bulgaria, but without changing its current owner Mr. Dobrin Ivanov and CEO Mr. Georgi Harizanov.

Bulgaria ranks 112th in the Reporters Without Borders ranking for freedom of speech - the worst performing country in the Europе, if we exclude Russia, Belarus and Turkey. This position is also confirmed in reports of other competent international organizations and correlates with the country's poor performance in the fight against corruption and law enforcement.

In this regard, on the World Press Freedom Day, May 3, we ask you a few questions:

- Are you aware of the fact that the main business of Mr. Dobrin Ivanov, with which he finances Television Europe, is the arms trade and through it he is connected to the scandal with the poisoning of another Bulgarian arms dealer with "Novichok"? https://bivol.bg/en/who-is-the-bulgarian-accomplice-in-arms-manufacturers-poisoning.html 

- Are you aware of the fact that Mr. Dobrin Ivanov has common business interests with Mr. Delyan Peevski, an oligarch known as the "iceberg of corruption in Bulgaria" and a major factor in the sinking of freedom of speech in Bulgaria over the past 10 years ?  https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/proteje-na-peevski-pridobi-imot-za-25-miliona 

- Are you aware of the fact that Mr. Dobrin Ivanov received money from an offshore company related to the "Magnitsky" scandal - a revelation of the International Consortium of Investigative Journalists ICIJ? https://bivol.bg/en/fincen-files-proxy-of-bulgarias-ruling-party-and-controversial-bulgarian-moguls-frontman-emerges-from-magnitsky-scheme.html 

- Are you aware of the fact that Mr. Georgi Harizanov has a sentence for racketeering (subsequently rehabilitated) and is one of the propaganda pillars of the government of Boyko Borissov? https://btvnovinite.bg/bulgaria/miroslav-naidenov-georgi-harizanov-ne-e-naznachavan-ot-men.html 

- If this marriage is not a problem for Euronews on account of Television Europe, how will it convince the Bulgarian audience that it does not serve as a screen and legitimation of shady local players, who are part of the problem of free speech in Bulgaria?

Respectfully,

Пет въпроса към Евронюз от българи в Международния ден на свободата на пресата

Уважаеми собственици, управители и журналисти от телевизия Евронюз,

Евронюз обяви плановете си да създаде български канал заедно с ТВ Европа, която ще се преименува на Евронюз България, но без без да смени сегашния си собственик Добрин Иванов и изпълнителния директор Георги Харизанов.

България е на 112-о място в класацията за свобода на словото на Репортери без граници - най-зле представящата се държава в Европа, ако изключим Русия, Беларус и Турция. Тази позиция е потвърдена и в доклади на други компетентни международни организации, и корелира с лошото представяне на страната в борбата с корупцията и прилагането на правовия ред.

В тази връзка, в Международния ден на свободата на пресата 3-ти май, отправяме към Вас няколко въпроса:

- Наясно ли сте с факта, че основният бизнес на г-н Добрин Иванов, с който финансира Телевизия Европа, е търговията с оръжия и през нея той е замесен в скандала с отравянето на друг български оръжеен търговец с “Новичок”? https://bivol.bg/en/who-is-the-bulgarian-accomplice-in-arms-manufacturers-poisoning.html 

- Наясно ли сте с факта, че г-н Добрин Иванов има общи бизнес интереси с г-н Делян Пеевски, олигарх, сочен като “айсберга на коруцпията в България” и основен фактор за потъването на свободата на словото в България през последните 10 години? https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/proteje-na-peevski-pridobi-imot-za-25-miliona 

- Наясно ли сте с факта, че г-н Добрин Иванов е получавал пари от офшорка свързана със скандала “Магнитски” - разкритие на Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ? https://bivol.bg/en/fincen-files-proxy-of-bulgarias-ruling-party-and-controversial-bulgarian-moguls-frontman-emerges-from-magnitsky-scheme.html 

- Наясно ли сте с факта, че г-н Георги Харизанов има ефективна присъда за рекет (впоследствие реабилитиран) и се явява един от пропагандните стълбове на правителството на Бойко Борисов? https://btvnovinite.bg/bulgaria/miroslav-naidenov-georgi-harizanov-ne-e-naznachavan-ot-men.html 

- Ако за Евронюз не е проблем този брак по сметка с Телевизия Европа, как ще убеди българската публиката, че не служи за параван и легитимация на местни задкулисни играчи, които са част от проблема със свободното слово в България?

С уважение,

Soutenir maintenant
Signatures : 1 304Prochain objectif : 1 500
Soutenir maintenant

Décisionnaires