Petition Closed
Petitioning Voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz and 1 other

EU-parlement en EU-commissie: Stop massale surveillance, bescherm onze gegevens en onze klokkenluiders!

Wij, de burgers zijn ons ervan bewust dat wij nu het doelwit zijn van massale surveillance. Wij eisen dat het Europarlement een onderzoekscommissie in het leven roept, die ons informeert over de recente schandalen rondom het op grote schaal bewaken, afluisteren en bespioneren van Europese burgers. Wij eisen een verbod op het geven van gebruikersgegevens aan buitenlandse geheime diensten. Dit verbod moet ook gelden voor het massaal bespioneren van burgers van lidstaten onderling. Wij eisen dat de EU het initiatief neemt tot een internationale overeenkomst tot het ontmantelen van surveillance en het beschermen van klokkenluiders in Europa, zodat het aantasten van fundamentele burgerrechten ook in de toekomst aan het licht kan worden gebracht en aangepakt.

English

Français

Italiano

Deutsch

Eesti

Íslenskur

Español

 

עברית (Hebrew)

Letter to
Voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz
Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Durão Barroso
Stop massale surveillance, bescherm onze gegevens en onze klokkenluiders!

Wij burgers maken ons zorgen omdat wij het doelwit zijn van massale surveillance en onze fundamentele rechten worden geschonden. Wij eisen dat het Europees Parlement een onderzoekscommissie in het leven roept die ons opheldering verschaft over recente schandalen rondom massasurveillance van Europese burgers. Wij eisen een verbod op het overdragen van gebruikersgegevens van Europese burgers aan buitenlandse geheime diensten. Dit verbod moet ook gelden voor het massaal bespioneren van burgers van lidstaten door andere lidstaten.

Wij eisen dat de EU het initiatief neemt voor een internationaal verdrag voor ontmanteling van surveillance en voor wettelijke bescherming van klokkenluiders in heel Europa, opdat toekomstige schendingen van grondrechten voortaan aan het licht komen en aangepakt kunnen worden.

Wij burgers zijn bezorgd omdat we zien dat onze grondrechten zijn aangetast. Wij willen niet leven in een cultuur van massale surveillance waarin we allemaal onder algehele verdenking worden geplaatst. Wij eisen dat de volgende voorstellen serieus genomen worden, om verandering in gang te zetten voor de toekomstige richting van Europa en van de wereld.

1. Schep transparantie: Wij vragen het Europees Parlement om een onderzoekscommissie in te stellen die opheldering moet verschaffen over de omvang en de mate waarin Europese burgers slachtoffer zijn geworden van massasurveillance via programma's zoals PRISM en TEMPORA. De commissie zou ook duidelijk moeten maken wie er kennis had van deze programma's en in hoeverre de rechten van Europese burgers geschonden zijn.

2. Versterk databescherming: De nieuwe regulering voor het beschermen van data moet een verbod bevatten op het verstrekken van gegevens aan buitenlandse geheime diensten en het op grootschalige wijze onderling bespioneren door lidstaten. Databescherming moet waarborgen dat burgers het recht hebben te bepalen hoe hun gegevens worden gebruikt. Wij eisen versterking van Europese databeschermingswetten.

3. Verbied grootschalige spionageprogramma's: Wij geloven dat niemand zonder concrete verdenking en zonder een gerechtelijk bevel onder toezicht - en daarmee in een staat van algehele verdenking - zou moeten worden geplaatst. Daarom eisen wij een verbod op programma's voor massaal toezicht op burgers binnen de EU.

4. Ontmantel massasurveillance internationaal: Wij vragen het Europees Parlement en de Europese Commissie om het initiatief te nemen voor een internationale overeenkomst met als doel grootschalige surveillance wereldwijd terug te dringen.

5. Bescherm klokkenluiders: Wij vragen de EU een wettelijk kader te creëren dat politiek asiel en wettelijke bescherming voor klokkenluiders binnen Europa mogelijk maakt. Klokkenluiders zoals Edward Snowden, die ons op de hoogte heeft gebracht van massa-surveillance door Amerikaanse en Britse geheime diensten, zijn een belangrijk mechanisme om onwenselijke ontwikkelingen binnen een democratie te corrigeren en daarom zouden zij beschermd moeten worden tegen strafrechtelijke vervolging.

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
[jouw naam]

Anke Domscheit-Berg started this petition with a single signature, and now has 60,288 supporters. Start a petition today to change something you care about.