Ereğli Demir Çelik Fabrikaları havamızı, suyumuzu, ormanımızı kirletmesin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 'Erdemir'  bir yılda 2,5 ile 3 milyon ton kömür yakıyor.

Yeni yüksek fırının kapasite artışı ile beraber bu oran yılda  3,5 -4 Milyon ton civarında olacak. Yakılan kömürün dumanını istemiyorum. Bölgemizde Astım ve Kanser hastalıkları bu dumanlara bağlı çoğaldığını düşünüyorum.

Yakılan kömürün tozlarının çağdaş teknoloji ile bertaraf edilmesini istiyorum. İnsana ve doğaya, çevreye verdiği zararların minumuma indirilmesi için Erdemir'in yeni yatırımlar yapmasını istiyorum.

Erdemir'in Sinter bacası eski ve bozuk filtre ile çalışıyor.

Sinter bacasına yeni teknoloji ile filtre takılması ve Erdemir'in çevreye bıraktığı kömür ve curuf tozlarının engellenmesini istiyorum.

Sağlık hakkımızın korunması için yasaların uygulanmasını istiyorum.

Çelikhaneden çıkan Curuf'ların deniz ve  doğaya karıştırılmadan bertaraf edilmesini istiyorum. Çelikhane curufunda doğayı zehirleyen kimyasalların olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bu zehirlerin denizlerimiz ve doğamıza karıştırılmasının, telafisi imkansız sağlık sorunları yarattığını düşünüyorum. Sinter Bacasına filtre takılmasını, kömür ve kül tozlarının çevreye yayılmasının önlenmesini, çelikhaneden çıkan curufun Karadeniz'de dolgu malzemesi olarak kullanılmamasını, doğaya karıştırılmadan berteraf edilmesini istiyorum.