#enlargeEU: Candidate status for Bosnia and Herzegovina

#enlargeEU: Candidate status for Bosnia and Herzegovina

Startdatum
5. Juni 2022
214 Unterschriften:Nächstes Ziel: 500
Jetzt unterstützen

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von Kati Schneeberger

The brutal Russian attack on Ukraine shows once again how important a united Europe is. The European Union has been a guarantor of peace in the member countries since World War II. It not only offers protection against internal wars, but also effective protection against aggression from outside.

It is time to take the next steps in the EU enlargement process. We need lasting peace across Europe. Therefore, the inclusion of Ukraine, Georgia and Moldova as well as the Western Balkan countries is the next big goal. There are still a few hurdles to overcome on the path to membership, but we must move forward and not get stuck. We all have to do our homework, the accession candidates and the European Union, in order to take the next big step towards enlargement.

The next important steps at the European Council on 23/24th June is:

Candidate status for Bosnia Herzegovina

#enlargeEU #BosniaHerzegovinaInEU

BS

Brutalni ruski napad na Ukrajinu još jednom pokazuje koliko je važna ujedinjena Evropa. Evropska zajednica je, od drugog svjetskog rata, garant mira svojim zemljama članicama. Ona nudi ne samo zaštitu od ratova unutar zajednice, već i djelotvornu zaštitu od vanjske agresije. Vrijeme je za sljedeće korake u procesu proširenja EU. Potreban nam je trajni mir u cijeloj Evropi. S toga je prijem Ukrajine, Gruzije, Moldavije i zemalja zapadnog Balkana naredni veliki cilj.

Na putu u članstvo postoje još odredjene prepreke, ali moramo da idemo naprijed i ne smijemo stati. Mi svi moramo da uradimo svoju domaće zadatke, kandidati za učlanjenje kao i evropska zajednica, kako bi mogli napraviti naredni veliki korak proširenja EU.

Sljedeći važni koraci evropskog savjeta 23./24. juna su:

Bosna i Hercegovina dobija status kandidata

#enlargeEU #BosniaHerzegovinaInEU

Jetzt unterstützen
214 Unterschriften:Nächstes Ziel: 500
Jetzt unterstützen