End Mink and Fox Experiments at NMBU

End Mink and Fox Experiments at NMBU

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Concerned NMBU students and staff started this petition to The Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

(Norsk tekst under)

NMBU prides itself on forward thinking for a sustainable future, part of which includes researching into animal welfare. Yet, hidden from campus on Syverudveien 113, NMBU is holding minks and foxes in small wire cages, to test pet food. In Norway it is not a legal requirement to test pet food on captive animals, and therefore NMBU keeps these minks and foxes unnecessarily.

NMBU believe they improve the minks' and foxes' welfare by feeding them a daily treat, but this assumption is naive. In the wild, minks love swimming, and roam 1-4 km territories. Research shows that despite being bred into captivity, minks are stressed and frustrated in their cages, particularly missing water to swim in. Likewise, intelligent and resourceful foxes are restricted from fulfilling their natural instincts. When free, foxes seasonally form monogamous couples who raise their young together; they are denied this possibility at NMBU.

In a call for common-sense and compassion, we ask NMBU to immediately end these unnecessary experiments and re-home the minks and foxes.

---------------------------

NMBU ønsker å være et framtidsrettet universitet med fokus på bærekraft, hvilket også omfatter forskning på dyrevelferd. Likevel holdes minker og rever i små nettingbur, gjemt fra campus i Syverudveien 113, for å teste Kjæledyrfôr. I Norge er det ikke påbudt å teste kjæredyrfôr på dyr i fangenskap, og NMBU holder derfor disse minkene og revene helt unødvendig.

NMBU tror de forbedrer minkens og revens velferd ved å gi dem en daglig godbit, men denne antagelsen er naiv. I det fri elsker minker å svømme og de har 1-4 km territorier. Til tross av at de blir avlet i fangenskap, blir de stresset og frustrerte i burene, og savner spesielt muligheter for å svømme. På samme måte blir intelligente og ressurssterke rever begrenset fra å leve ut deres naturlige instinkter. I det frie lever rever i sesongmessige monogame par hvor de oppdrar ungene sine; denne muligheten blir de nektet på NMBU.

Som et rop for sunt fornuft og medfølelse, ber vi NMBU om å umiddelbart stanse disse unødige eksperimentene og finne nye hjem til minkene og revene.

 

---------------------------

Resources:

Georgia J. Mason, Jonathan Cooper, & Catherine Clarebrough. (2001). Frustrations of fur-farmed mink. Nature, 410(6824), 35-36.

Sheldon, W. (1949). Reproductive Behavior of Foxes in New York State. Journal of Mammalogy, 30(3), 236-246.

 

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!