Ut med olivero, inn med bremykt

Ut med olivero, inn med bremykt

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Håkon Hjortdahl started this petition to Elever av Nordfjord FHS

Alle vet at bremykt er klart bedre enn olivero, både på brødskiva og i grøt. Dessverre har ikke de godt utdannede kokkene på skolen klart å finne ut det, dermed må vi hjelpe de inn på den rette vei. 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!