Don't let sadistic killers massacre hundreds of animals at Ukrainian shelter

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Animal Shelter SOS started this petition to Volodymyr Zelensky (President of Ukraine)

(Please scroll down for Ukrainian, Russian, French and Norwegian versions.)

Animal Shelter SOS, one of the largest sanctuaries for stray dogs and cats in Ukraine's capital Kyiv, is at risk of being burnt down by armed thugs.

The Shelter, in a quiet neighbourhood on the outskirts of Kyiv, was once a place where sadistic animal hunters rounded up stray dogs and cats and murdered them in unspeakable ways. Tamara Tarnawska, a former journalist, exposed the activities in her documentary film in 1997, leading to Kyiv authorities shutting the facility down. She then turned the place into a sanctuary for strays and has since saved more than 20,000 dogs and cats from starvation, poisoning and violent physical abuse. Her work has received international recognition and the sanctuary still provides a safe haven today for hundreds of sweet, blameless dogs and cats, young and old.

Sadly, the Shelter regularly receives online abuse and physical harassment from twisted animal hunters with various agenda, including land grab. Armed men are now turning up at the gate in the middle of the night with threats to burn down the compound and kill the animals. The stakes have been raised and some staff have left in fear. With desperately stretched resources and almost non-existent site security, the Shelter is no longer safe. It is only a matter of time before the walls are scaled and breached.

Basic Animal Rights laws exist in Ukraine (which the founder of Animal Shelter SOS helped author) but they are not observed. The police are not interested and even accuse the Shelter of wasting their time. This is simply unacceptable in a European country in the 21st century. The government must act to protect the hundreds of innocent lives in the Shelter. The police must arrest those who threaten to carry out mass murder. The prosecutor's office must enforce the law to charge those who think they can violently abuse and take lives without consequences.

Donation page

Video report on Animal Shelter SOS

The Former 'Killing Factory' For Ukrainian Strays That Became A Sanctuary

Facebook Page

*     *     *     *     *     *

Притулок для тварин SOS в Пирогові, є першим в Україні і одним із найбільших притулків для безпритульних собак та котів у столиці України Києві, Сьогодні притулку загрожують спаленням озброєні нелюди.

Притулок розсташований в тихому районі на околиці Києва на місці колишньої живодерні для бузпритульних тварин, де працівники комунальних служб садистськими методами убивали бездомних собак та котів.

Журналістка Тамара Тарнавська викрила діяльність цією живодерні у своєму документальному фільмі в 1997 році,, що призвело до того, що київська влада була змушена закрила цей заклад.
>> Тамара Тарнавська побудувала на території колишньої живодерні перший в Україні справжній притулок для безпритульних тварин і з тих пір врятувала понад 20 000 собак та котів від голоду, отруєнь та жорстокого фізичного насильства та знищення. Її діяльність в сфері захисту тварин отримала міжнародне визнання, Притулок продовжує залишатися надійним притулком для беззахисних собак та котів, молодих і старих.

На жаль, притулок регулярно отримує погрози та фізичні напади від групи людей з різних мотивів, включаючи захоплення землі. Часто озброєні люди з'являються біля воріт притулку посеред ночі, погрожуючи спалити притулок та вбити тварин. Деякі співробітники залишили притулок зі страху за своє життя. На жаль, притулок безахисний. Це лише питання часу, коли якісь нелюди скоять лихо.

В Україні існує Закони про захист тварин від жорстокого поводження. (Тамара Тарнавська, засновник притулку SOS в Пирогові була співатором цього закону), але, на жаль, закон не виконується. . Поліція не зацікавлена у розслідування злочинів проти притулку та його працівників і навіть звинувачує притулок у витрачанні їхнього часу. Це просто неприпустимо в європейській країні в 21 столітті. Уряд повинен діяти, щоб захистити сотні невинних життів у Притулку. Поліція повинна заарештувати ти, хто погрожує вчиненням масового вбивства та чинить перешкоди нормальному функціонуванню притулку.. Прокуратура повинна виконувати закон, щоб притягнути до відповідальність тих, хто вважає, що вони можуть безкарно жорстоко знищувати тварин.

*     *     *     *     *     *

Первый в Украине приют для бездомных животных SOS, один из крупнейших приютов  в столице Украины Киеве, рискует быть сожженным вооруженными нелюдями..

Приют находится в тихом районе на окраине Киева на месте бывшей живодерни где на протяжении многих лет была живодерня где садисткими методами убивали бкздомных собак и котов.

Тамара Тарнавская, журналистка, рассказала о б этом в ее документальном фильме в 1997 году, что заставило киевскую власть закрыть эту живодерню киевских властей. Затем Тамара Тарнавська на территории бывшей живодерни построила первый в Украине приют для бездомных животных и таким образом было спасено более 20 000 собак и кошек от голода, отравлений и жестокого физического насилия. Деятельность Тамары Тарнавской в сфере защиты животных получила международное признание, а приют продолжает спасать жизнь многих беспомощных и беззащитных собак и котов, молодых и старых.

К сожалению, Приюту  регулярно угрожают и проводят физические атаки группой людей которые хотят уничтожить приют и захватить землю.  Вооруженные люди часто появляются у ворот приюта посреди ночи с угрозами сжечь приют    убить животных. Приют в опасности.  Находится в нем не безопасно ни животным ни людям. Несколько сотрудников приюта из страха за свою жизнь ушли.

В Украине существует Закон о защите животных от жескости. Кстати одним из авторов этого Закона была Тамара Тарнавська. Но к сожалению Закон не работает.  Полиция не заинтересована в охране приюта и даже обвиняет Приют в том что он забирает у полиция время.Это просто недопустимо в европейской стране в 21 веке. Правительство должно действовать так, чтобы защитить сотни невинных  животных и людей  в Приюте. Полиция должна арестовать тех, кто угрожает совершить массовое убийство. Прокуратура должна обеспечить соблюдение закона, чтобы обвинить тех, кто считает, что может жестоко злоупотреблять и лишать жизни животных безнаказанно.

*     *     *     *     *     *

Animal Shelter SOS, l'un des plus grand refuge pour chiens et chats errants de Kiev, capitale de l'Ukraine, risque d'être brûlé par des brutes armés.

Le refuge, situé dans un quartier calme de la banlieue de Kiev, était autrefois un lieu où de sadiques tueurs d'animaux rassemblaient des chiens et des chats errants pour les assassiner de façon indicible. Tamara Tarnawska, journaliste, a exposé ces activités dans son documentaire en 1997, ce qui a conduit les autorités de Kiev à fermer cet abattoir. Elle a ensuite transformé l'endroit en un refuge pour les chiens errants et a depuis sauvé plus de 20 000 chiens et chats de la famine, des empoisonnements et des violences physiques. Son travail a été reconnu internationalement et le refuge est toujours un sanctuaire pour des centaines de chiens et de chats.

Malheureusement, le refuge est régulièrement harcelé en ligne et saccagé par des chasseurs d'animaux, aux motivations diverses, telles que l’expropriation des terres. Des hommes armés se présentent régulièrement aux portes au milieu de la nuit, menaçant d'incendier le bâtiment et de tuer les animaux. La situation empire et certains membres du personnel se sont enfuis apeurés. Avec des moyens désespérément limités et une sécurité du site quasi inexistante, le refuge n'est plus un lieu sûr. Ce n'est qu'une question de temps avant que les murs ne soient franchis…

Il existe des lois ukrainiennes sur les droits des animaux (que la fondatrice de SOS Animal Shelter a aidé à écrire), malheureusement elles ne sont pas respectées et les autorités sont passives. Ceci est tout simplement inacceptable au 21ème siècle. Le gouvernement doit agir pour protéger les vies innocentes de ce refuge. La police doit arrêter ceux qui menacent de commettre des carnages. Le bureau du procureur doit appliquer la loi pour inculper ceux qui pensent pouvoir abuser de manière violente sans en subir les conséquences.

*     *     *     *     *     *

Animal Shelter SOS, et av de største fristedene for omstreifende hunder og katter i Ukrainas hovedstad Kiev, og den risikerer å bli brent ned av væpnede kjeltringer.

Krisesentralen, i et rolig nabolag i utkanten av Kiev, var en gang et sted der sadistiske dyrejegere brakte hunder og katter og myrdet dem på forferdelige måter. Journalisten Tamara Tarnawska avslørte aktivitetene i sin dokumentarfilm i 1997, noe som førte til at myndighetene i Kiev stengte anlegget. Hun gjorde stedet til et fristed for omstreifende dyr og har siden reddet mer enn 20 000 hunder og katter fra sult, forgiftning og voldelig fysisk mishandling. Arbeidet hennes har fått internasjonal anerkjennelse, og fristedet gir fortsatt en trygg havn i dag for hundrevis av disse dyrene.

Dessverre mottar krisesenteret regelmessig online angrep og fysisk trakassering fra dyrejegere med forskjellige agendaer, inkludert forsøk på regelrett landtyveri. Bevæpnede menn dukker nå opp ved porten midt på natten, med trusler om å brenne ned forbindelsen og drepe dyrene. Innsatsen er hevet, og noen ansatte har forlatt i frykt. Med desperat strukket ressurser og nesten ikke-eksisterende sikkerhet i området, er krisesenteret ikke lenger trygt.

Grunnleggende dyrerettighetslover eksisterer i Ukraina (som grunnleggeren av Animal Shelter SOS hjalp forfatteren), men de blir ikke overholdt. Politiet er ikke interessert og beskylder selv krisesentralen for å kaste bort tiden sin. Dette er rett og slett uakseptabelt i et europeisk land på 2000-tallet. Den Ukrainske regjeringen må handle for å beskytte hundrevis av dyreliv i krisesentralen. Politiet må arrestere de som truer med å utføre massedrap på dyr. Aktorembetet må håndheve loven for å siktet de som mener de kan mishandle og ta liv uten konsekvenser.

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!