Doktoruna sahip çık!

Doktoruna sahip çık!

57.289 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
cumhurbaşkanı ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: İpek Sönmez

Türkiye'de senelerdir doktor maaşlarında büyük adaletsizlik var. Misal, eğitim araştırma hastanesinde çalışan bir doktor ile üniversite hastanesinde çalışan doktorun aldığı döner sermaye farkı çok fazla ama devlet buna hiçbir şekilde müdahale etmiyor.

Günümüzde daha az eğitim ve emek gerektiren pek çok meslek grubuna kıyasla doktorlar çok az maaşlar alır hale geldi. Bu da hem hakkını almadığını hisseden doktorların yıpranmasına, hem de mesleğin itibarının zedelenmesine neden oluyor. Amacımız diğer meslek gruplarının daha az kazanması değil, doktorların hak ettiği değeri görmesidir.

Birçok Türk Hekimi Türkiye'de doktorluk yapmayı bırakıp ülkeyi terketti, kalanların azımsanmayacak bir kısmı da terketmek için hazırlığını yapmakta. Öyle ki yurtdışında kuryelik yapmayı bile Türkiye'de doktor olmaya seçen hekimlerimiz mevcut. Ülkemizin doktorları bu denli harcanıyor. Onlara hakettikleri zammı verelim doktorlarımıza sahip çıkalım. 

Sorunumuz sadece maaşlar da değil.

  • İnsanca yaşayacağımız temel ücret, insanca çalışma koşulları ve güvenli çalışma ortamları istiyoruz.
  • 7200 ek gösterge istiyoruz.
  • TTB’nin yıllardır önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesini istiyoruz.
  • Covid-19’un bütün sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz.
  • Asistan hekimlerin asli işlerinin eğitimleri olduğunun kabulünü, ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini istiyoruz.
  • Özel sektörde ciro baskısına, şirket kurdurma zorlamasına son verilmesini, güvenceli sendikalı, çalışma koşullarının oluşturulmasını istiyoruz.
  • Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

Bu insanlar doktor olmak için senelerce çok yoğun bir eğitim alır, bunu hepimiz biliyoruz. Bu eğitim sonucunda bizler hayatlarımızı doktorlara emanet ederiz, birçoğumuz da onlara çok şey borçludur. Özellikle dünyanın şu pandemi etkisinde olduğu son yıllarda doktorların hakları ve emekleri bizim ülkemizde feci şekilde harcanıyor. 

 

57.289 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.