Petition Closed

Bringing Miraculous To Vietnam!

This petition had 5,794 supporters


Hi. This is Violet from Vietnam wanting to make a change. A year ago, my friend has introduce me to a TV Show called 'Miraculous: Tales Of Ladybug And Cat Noir'. I fell in love with it straight away.

You would probably be asking...how can I watch it when it is not aired in my country. Well I did searching and asking.

I watched it on lots of websites like Youtube, Kisscartoon.se etc. but I'm not satisfied. 

I want Miraculous to be aired in my country, not because of my personal benefits but to share this amazing TV Show about girl power, love... to all of Vietnam!

Miraculers In Vietnam, if you want Miraculous aired on Disney Channel right here, in our country, then sign this petition NOW for a change in our community!!!

If this petition is signed, I would like the CEO of Zag Heroez, Jeremy Zag and Thomas Astruc, the founder of Miraculous to air 'Miraculous: Tales Of Ladybug And Cat Noir' on Disney Channel in Vietnam.

Thank you_

Violet Bui, Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

Vietnamese:

Xin chào. Mình là Violet từ Việt Nam, và mình muốn làm nên một sự đột phá. Một năm trước, bạn mình đã giới thiệu cho mình đến một chương trình TV có tên 'Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir', và ngay lập tức mình đã yêu luôn nó.


Bạn có thể đang thắc mắc rằng, sao mình có thể xem được khi mà chương trình còn không được phát sóng ở nước mình? À, mình đã tự đặt câu hỏi và tìm hiểu. Mình xem ở nhiều website như Youtube, Kisscartoon.se, vân vân..., nhưng mình vẫn không thấy thỏa mãn.


Mình muốn Miraculous được phát sóng ở đất nước mình, không phải vì riêng lợi ích của mình mà còn muốn chia sẻ chương trình tuyệt vời về tình yêu, về sức mạnh,... đến tất cả khắp nơi ở Việt Nam!


Miraculers ở Việt Nam này, nếu bạn muốn Miraculous được chiếu ở trên kênh Disney Channel ở ngay tại đây, vậy thì hãy kí vào đơn kiến nghị NGAY BÂY GIỜ để có một sự thay đổi trong cộng đồng chúng ta!!!

Nếu đơn này được đông đảo người ủng hộ, mình muốn CEO của Zag Heroez, Jeremy Zag và Thomas Astruc, người sáng lập ra Miraculous sẽ cho phát sóng 'Miraculous: Tales Of Ladybug and Cat Noir' trên kênh Disney Channel tại Việt Nam!
Cảm ơn bạn vì đã đọc.

Violet Bui, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hỗ Trợ Bản Dịch Tiếng Việt: Đào Đào Today: Violet is counting on you

Violet BUI needs your help with “Disney Channel Asia: Bringing Miraculous To Vietnam!”. Join Violet and 5,793 supporters today.