Salvem el bosc de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès vol construir una escola en el bosc natural del barri de Volpelleres i convertir-lo en un parc urbà. L’execució d’aquest pla suposaria:

 • Modificar significativament el bosc, edificant l’escola “La Mirada” en una parcel·la de 8.400 metres quadrats.
 • Afectar 618 arbres, d’una mitjana de 40 anys d’antiguitat. D’aquests arbres, 239 són pins, 128 alzines i  100 roures.
 • Talar bon nombre d’exemplars de pins de 2 i 3 peus que són una característica singular del bosc. 
 • Desfigurar el bosc existent.
 • Talar la pineda i perdre un sòl agronòmic de molta qualitat.
 • Agredir de forma irreversible un paratge amb vegetació de ribera, de gran valor ecològic.
 • Afectar la fauna de bosc i de ribera.
 • Fer desaparèixer un torrent.
 • Perdre la font d’oxigen, humitat i aixopluc per a la fauna.

“SOS.Bosc.Volpelleres” som un grup de ciutadans de Sant Cugat del Vallès, enfocat a respectar la natura i a reduir la petjada ecològica.

Defensem

La integritat del bosc! Com a ciutadans i mares i pares estem del tot a favor de que cada barri tingui infraestructures i centres educatius de qualitat, però pensem que hem de tenir molt en compte la situació d’emergència climàtica del planeta. 

Demanem 

 • Que l’Ajuntament actuï en coherència amb les seves pròpies paraules defensores de la natura, la responsabilitat ecològica i l’emergència climàtica global! 
 • Que estudiï alternatives a la destrucció d’un espai natural singular del barri per construir-hi l’escola. Una opció pot ser El parc de Can Canyameres que té les condicions adequades com consta en l’informe ambiental.

Què podeu fer vosaltres?

Ajudar a aconseguir aquest objectiu signant el Manifest 

Si vols contactar amb nosaltres: SOS.Bosc.Volpelleres@gmail.com

-----------

Si voleu saber-ne més

https://www.dropbox.com/s/zu973fjcf7x9wke/Si%20voleu%20saber%20mes%20sobre%20Bosc%20Volpelleres.pdf?dl=0

o continueu llegint (text sense imatges):

Petit historial del que ha passat fins ara 
El creixement del barri de Volpelleres
El barri de Volpelleres va néixer en els anys 2007-2008 quan es van construir els primers edificis. El barri és jove i també ho són els seus habitants. Un 22% dels veïns del barri tenen entre 6 i 18 anys d’edat, per tant, hi ha una alta necessitat de places escolars i d’instituts.

Compartim la demanda de les famílies d’un espai pel centre, que necessiten urgentment, i no entenem com el govern anterior va mantenir durant tot aquest temps els infants en mòduls.

Cap dels governs anteriors ni l’actual han fet les previsions adients de reservar espai per a la construcció d’escoles. I ara la solució és destruir el bosc?

El projecte de l’Ajuntament
El ple extraordinari de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del dia 5 de març de 2020 va aprovar el projecte de construir el nou edifici de l’escola La Mirada en el bosc de Volpelleres amb la previsió de tenir-lo enllestit entre finals del 2022 i el setembre del 2023. El nou projecte l’ha d’aprovar definitivament la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el departament de Territori de la Generalitat i, un cop aprovat, està previst que comencin les obres al juliol del 2021.

La parcel·la on es vol construir l’escola i el seu entorn de franja de seguretat contra incendi ocupen 8.442 metres quadrats 

L’Ajuntament va haver de modificar el planejament i el projecte executiu de construcció perquè la primera ubicació quedava dins la franja de seguretat de la via del tren de Renfe i no complia amb els requeriments de Protecció Civil. La reubicació implica un desplaçament d’uns 200 metres respecte al primer projecte i el canvi suposa un sobrecost.

La proposta de l’Ajuntament és ubicar l’escola al costat de l’actual accés principal al bosc i d’aquesta manera desencalla la problemàtica de l’escola, que porta quatre anys de retard respecte als anuncis inicials i es manté en mòduls al costat de l’escola l’Olivera i amb una nova ampliació prevista a l’altra banda del centre educatiu.

Aquí teniu l’enllaç de la publicació del projecte: https://www.santcugat.cat/planejament/modificacio-puntual-del-planejament-vigent-a-lambit-del-parc-equipat-del-bosc-de-volpelleres

Destrucció del bosc de Volpelleres
Construir l’escola en el bosc té aquest impacte:

La parcel·la on es vol construir l’escola i el seu entorn de franja de seguretat ocupa 8.442 metres quadrats i afecta 618 arbres,  d’uns 40 anys d’antiguitat. Ubicar aquí un altre equipament suposa un impacte que desfigura el bosc existent i trenca la unitat de conjunt. La tala d’arbres suposa la pèrdua d’un sòl agronòmic de molta qualitat. Del total de 618 arbres, hi ha 71 pins molt grans, amb un perímetre de 150-260 cm, 129 pins grans amb un perímetre de 60-150 cm, a més a més els pins no es poden replantar. Es proposa replantar 28 arbres singulars.

Es proposa fer la replantació a la zona sud-oest del bosc; aquesta zona, durant les diferents etapes dels processos de construcció de les rodalies, s’ha utilitzat d’emmagatzematge i ha patit grans impactes que han deixat un sòl amb restes de material granulars i molt compactat que el fan de difícil regeneració i fan molt poc probable la supervivència dels 28 d’arbres que es replantaran ( pag. 17 de l’informe ambiental).

La proposta de modificació puntual també és rellevant per a la connectivitat de la fauna, de forma especial el bosc i la riera de Volpelleres.

Amb la construcció de l’escola al cor del bosc, en perdríem la part central, que és la part que té menys desnivell i l’única que permet passejar-hi i fer-hi esport.

Accions realitzades
El dia 28 de juliol del 2020 representants del grup SOS bosc de Volpelleres ens vam reunir amb representants de l’Ajuntament de Sant Cugat per rebre la informació del projecte, presentar els problemes exposats i proposar la ubicació de l’escola a Can Canyameres.

El 30 de juliol del 2020 un grup de 50 persones vam enviar les al·legacions al projecte a l’Ajuntament i vam sol·licitar el següent:

 • Fer un estudi seriós respecte a la possibilitat d’ubicar l’escola La Mirada a l’espai lliure de l’entorn de la masia Can Canyameres que té aproximadament 7.400 metres quadrats. Aquest terreny compleix el criteri de construir-hi equipaments, és qualificat com a 7b. A més a més no ens consta com a zona d’indefensió (ZIF) identificada com a risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. 
 • Realitzar l’estudi pertinent tenint en compte aquesta nova possible ubicació el més ràpidament possible i considerar que els terminis de construcció siguin el més similars  als plantejats a les famílies. Que es comuniqui  amb tota la claredat possible a les famílies de La Mirada les raons per les quals es fa aquest estudi i l’agilitat amb la que es vol fer. 
 • Fer l’estudi econòmic, ja que el possible cost econòmic i de temps del replantejament del projecte reubicant l'escola, segurament serà compensat per la reducció del cost econòmic i de temps que tenen la replantació i compensació dels arbres.

Volen extingir tot el bosc?
A l’any 2018 es va construir l’institut Leonardo da Vinci en el bosc, l’institut més gran de Catalunya! La construcció del centre va alarmar un grup de veïns i veïnes, que consideraven que la parcel·la formava part del bosc i que, per fer l’institut, caldria talar  arbres;  van demanar la requalificació de la parcel·la on es vol construir La Mirada i l’Ajuntament va respondre que l’AMB preparava el projecte per convertir el paratge en un parc metropolità.

El dia 28 de juliol 2020, a la reunió amb l’Ajuntament, ens van informar que a més de la construcció de l’escola, la previsió de l’Ajuntament és edificar també a la zona nord del bosc en un futur.

Si es construeix a les tres parcel·les del bosc, considerades edificables, 7b, s’extingirà el bosc i passarà a ser un parc metropolità. És el que volen????

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es planteja tenir una vila verda i reduir la petjada humana en línia amb la declaració d’emergència climàtica, però ens adonem que amb la planificació d’aquesta construcció, no es compleixen cap d’aquests objectius. El 17 de desembre de 2019 el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat va aprovar una moció institucional en la que alertava de la situació crítica del planeta i apel·lava a la ciutadania per fer front comú davant aquest gran repte, cosa contradictòria en aquest projecte.

Pensem que s’ha d’evitar el màxim possible talar cap arbre perquè són font d’oxigen, fixadors de diòxid de carboni i humitat i suposen aixopluc per a la fauna, valors altament importants a conservar per tota la comunitat del nostre poble i més quan estem en una etapa d’escalfament de la terra i disminució de la pluviometria.

Ajuntament de Sant Cugat, sigueu coherents!
Fins i tot si el cost d’ubicar l’escola en una altra parcel·la del barri fos a priori més alt, l’Ajuntament hauria de respectar el seu propi manifest d’adhesió a l’emergència climàtica i ser conscient que la destrucció de l’ecosistema del bosc no és acceptable i que té un valor ecològic inassolible, especialment en l’actual crisi mediambiental. Ubicar l’escola al bosc per estalviar despeses seria una falsa economia que acabaríem pagant molt cara en termes ambientals.

També resulta altament incoherent pretendre educar les futures generacions en el respecte a la natura si la construcció de la seva pròpia escola suposa la destrucció d’un bosc. Mutilar el bosc de Volpelleres amb l’excusa de construir-hi una escola “conscienciada amb la natura” seria un exemple de “tot s’hi val”.