#BanMDN

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Quran ah faadukiyaa, Rasoolaa SAW ah furassaara koh islaam dheenah ihaanethikoh bas bunaa Laadheenee MDN uvaalumah, Raees Ibrahim Mohamed Solih ah govaalan!
MDN vaanee qaanoon asaaseeaa, dheenee ebbaivanthakan himaayaiy kurumaa behey qaaoonaa, qaanoonul uqoobaathaai jamiyyaa thakaa behey qaanoonaa khilaafuvefa e jamiyyaa uvaanuleveynama eii ghairu qaanoonee ehen jamaa aiythakah ves dhevey furusatheh.