Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonlarımıza DOKUNMA!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


DOHAD ( Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ) tarafından yaklaşık 20 yıldır devam etmekte olan Deprem Öncü İşaretleri İzleme Projesi kapsamında Marmara bölgesinde kurulmuş olan 60 istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonlardan elde edilen deprem öncesinde gözlemlenen değişiklikler 24 saat kaydedilip, titizlikle değerlendirilmektedir.  Bu konuda şu ana kadar başarı oranı % 70 olup bu proje, tıpkı yıllar öncesinde hava durumunu tahmin etmenin başlangıcı olduğu gibi bir AR-GE projesidir. Veriler toplanıp değerlendirilip elde edilen verilerle projenin başarıya ulaşacağı gözler önündedir.

Aynı zamanda proje İstanbul Teknik Üniversitesi , ve  Doç Dr Oğuz GÜNDOĞDU , Prof Dr Burak Berk ÜSTÜNDAĞ , Prof Dr Uğur KAYNAK gibi konusunda uzman ve bilgi birikimine sahşp akademisyenleri ve araştırmacıları tarafından desteklenmekte olup gerekli tüm bilgi paylaşılmaktadır.

Bursa sınırları içerisinde Nilüfer Belediyesi sınırlarında bulunan 22 deprem öncü işaretleri izleme istasyonları " gereksiz " niteliğinde değerlendirilip bütçe tasarrufu adı altında mevcut istasyonlar çeşitli yıldırma politikaları ile 12 istasyonun çalışması bakım ve kontrollerinin yapılamadığından durmuştur ve İTÜ de proje sunucusuna veriler gönderilememekte ve hayati derecede önem taşıyan bu veriler proje çalışanları tarafında değerlendirilememektedir . Marmara depreminin yakın gelecekte meydana geleceği tüm uzmanların ortak görüşüdür beklenen depremin büyüklüğü en az 7.2  olması ve 7.6 büyüklüğüne kadar yükselmesi  ve ölü sayısının 625 bin kişiye ulaşması beklenirken deprem izleme istasyonlarının atıl duruma düşürülmesi son derece üzücüdür . !855 te 7 üzerinde deprem yaratmış olan  Bursa fayının tam üzerine kurulmuş bu donanımlı istasyonların  hem Beklenen Bursa depreminde hem beklenen Marmaradenizi içi depremde hayati derecede önem taşıdığı açıktır  Geriye kalan 10 istasyon önümüzde ki günlerde kapanma noktasına gelmiştir.

Kaçınılmaz bir gerçek olan deprem gerçeğinin, bu kadar önemli olan bir konunun,  gereksiz ve tasarruf adıyla es geçilmesi kabul edilemez bir durum olup, istasyonların kapanmasının aksine tam tersi projenin tüm Türkiye'ye yayılıp insanlık adına bu projeyi desteklemesini Bursa, Nilüfer Belediye Başkanı ve Tüm alt kadrosundan beklemekteyiz...