Petitsyon Para sa Ayuda

Petitsyon Para sa Ayuda

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
League of Filipino Students - UP Diliman started this petition to Department of Social Welfare and Development (DSWD) and

Mahigit isang taon na mula nang isailalim ng pamahalaan ang buong bansa sa total lockdown dahil sa pandemya ng COVID-19. Bukod sa paglala ng krisis pangkalusugan, pinakamasakit sa maralitang Pilipino ang matinding epekto sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan.

Milyong Pilipino ang natanggal sa trabaho at nawalan/nawasak ang kabuhayan. Sa kabila ng bilyun-bilyong pisong inilaan para sa ayuda, napakalim-itado ang nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno.

Kaya kami, mga maralitang mamamayan ng Pilipinas, ay sama-samang nagpe-petisyon sa mga ahensya at opisina ng pambansa at lokal na pama-halaan ng mga sumusunod na panawagan:

1.      Ibigay ang P10,000 kada-buwang ayuda sa mga nawalan ng trabaho at kabu-hayan, mga biktima ng sakuna, at pinakamahihirap na mamamayan.

2.      Ibigay ang P100 Daily Emergency Allowance sa mga manggagawa at kawani. Kagyat na ipasa ang P750 National Minimum Wage at itigil ang kontraktwalisasyon. Ilabas ang ang iba pang porma ng ayuda para sa manggagawa, mala-manggagawa at magsasaka.

3.      Maglaan ng subsidyo para sa mga maliliit na negosyo o mga micro, small and medium enterprises, lalo na para sa mga manggagawa nito.

4.      Itigil ang kurapsyon at katiwalian sa gobyerno at ahensyang nangangasiwa sa ayuda.

5.      Suportahan ang anumang panukalang batas o resolusyon para mabilis na matamasa ng mamayan ang ayuda mula sa gobyerno.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!