Salut, un dret de tothom

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 10.000!

Con 10.000 firmas, es más probable que esta petición haga reaccionar al destinatario de la petición maker

Davant el recurs d’inconstitucionalitat interposat per part de l’Estat espanyol de la Llei 9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària, aprovada pel Parlament de Catalunya, volem manifestar que:

  • Defensem un dret humà fonamental, com és el dret a la salut. Excloure una part de la població de l’accés a l’atenció sanitària posa en risc la salut pública de tota la població, augmenta la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió social i genera més desigualtats entre la població.
  • La Llei d’universalització de l’assistència sanitària és una obligació que deriva de la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei General de Sanitat i de les normes internacionals, que advoquen pel dret d’accedir en condicions d’igualtat als serveis sanitaris a totes les persones, independentment de la seva situació administrativa o origen; siguin d’on siguin, vinguin d’on vinguin, tal com s’havia estat fent fins a l’aprovació del Reial decret llei 16/2012 per part de l’Estat.
  • La cobertura universal de l’atenció sanitària ha estat i és un tret clau del sistema de salut català, que compta amb un llarg recorregut històric i que ha estat construït en base al consens i a l’esforç col·lectiu de la ciutadania, els professionals i les institucions. Aquest és un element de cohesió social central del nostre estat del benestar.

Per tots aquests motius, instem que el Departament de Salut continuï garantint l’atenció sanitària pública per al conjunt de la ciutadania de Catalunya.

Plataforma pel dret universal a la salut

(Nota: Aquesta petició va adreçada a persones, ens i entitats. En cas de ser un ens o entitat, per omplir les dades d'adhesió, si us plau, escriviu el nom corresponent a l'espai de nom i també al de cognom.)