Legg ned rovviltnemndene i Norge

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Rovviltnemndene i Norge er i dag styrt av egeninteresse, og ikke av folk som ønsker det beste for naturen, dyrene eller fellesskapet. De fleste medlemmer i rovviltnemndene tilhører politiske partier som er imot rovdyr, og overstyrer med sine egeninteresser om det er av økonomisk eller politisk/personlig agenda og egne jaktinteresser. Måten rovviltnemndene opererer på i dag er med på å øke konfliktnivået mellom motstandere og tilhengere, men mest horribelt er det at de deltar i den langsomme utrydningen av rødlistede arter i Norge, og mest belastet er ulven. Rovviltnemndene viser ingen interesse for andre løsninger enn å drepe i etterkant, heller enn å sikre beitedyrene i forkant av beiteslipp til tross for at det i flere år har vært tilbud om å søke tilskudd til preventive tiltak, for alle som er medlemmer av et beitelag. Vi som signerer dette oppropet mener at rovviltnemndene i Norge må legges ned i sin helhet.

Underskriftene vil bli levert Den Norske Regjering, og Klima- og Miljødepartementet v/Ola Elvestuen.

 

(Kampanjen ble først delt på opprop.net som ikke fungerte og sørget for å slette mange av signaturene).