DEMAND THE HARSHEST PUNISHMENT FOR THE MAN WHO DRAGGED A DOG BEHIND HIS CAR

DEMAND THE HARSHEST PUNISHMENT FOR THE MAN WHO DRAGGED A DOG BEHIND HIS CAR

Started
June 11, 2013
Petition to
Bulgarian Food Safety Agency Dr. Ventseslava Taseva and
Petition Closed
This petition had 128,217 supporters

Why this petition matters

Started by Julia D. Stewart

IN ENGLISH & BULGARIAN

Raycho D.Ivanov, a 55 y.old man from the Bulgarian village Topolovo, decided to punish his dog for killing couple of chicks. On Friday June 7, 2013 he tied the dog to the back of his car and dragged it for some time. An eyewitness took photo and posted it on Facebook. The photo went viral. The intense public outrage prompted police investigation. On June 8,  Mr.Ivanov was taken to the local police station for questioning. Later police found the animal dumped near the village.
According the information published by Bulgarian media, the dog was alive, had bruises all over his body and has been taken to a vet clinic for check up. After the consultation and some basic treatment, police returned it to the sadistic owner!

A number of animal lovers and animal rescuers have been trying to locate the wounded dog in order to ensure adequate assessment and treatment of his injuries. Unfortunately, the authorities do not give any information and we doubt that the dog is alive. The statement that it was taken to a prominent vet clinic in Plovdiv was officially rebutted by the clinic’s management. Yesterday, a group of local Animal Rights Activists went to Raycho D. Ivanov’s home to place the dog under appropriate care . They found the property locked and no traces of the wounded animal and his “owner”.

We are seriously concerned by the local authorities’ decision to hand the barbarically tortured animal back to his tormentor. In a news reportage aired on June 10, by Bulgarian TV, an eyewitness described the tortured dog’s condition as critical. She said that it was bleeding heavily from its mouth and from numerous wounds on its lifeless body. We are unhappy by the fact that willing rescue organizations have been refused the opportunity to take care of the suffering dog, which is totally inhumane and should not be allowed in a civilized country.

We are outraged by the heinous crime captured on the photo and we demand the following:
- Proper and unbiased investigation of the criminal act committed by Raycho D. Ivanov
- Maximum jail term for the dog’s abuser, which is 3 years under the Art.325b of Bulgaria’s Penal Code
- Immediate release of information about the dragged dog’s condition and placing it under the care of animal rescuers
- Animal Rescue Organizations to be given undisputable authority to take charge of pet- victims of violent owners and of strays- victims of cruelty

Mahatma Gandhi once said: “ The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.”
Bulgaria, the world is watching!
____________________________________
Райчо Д. Иванов, 55 г. мъж от с. Тополово решил да накаже кучето си заради две удавени кокошки. В петък 7 юни, 2013 той го завързал за теглича на колата си и го влачил така известно време. Свидетелка на зверското мъчние е успяла да го снима и публикува във Фейсбук. Само за няколко часа снимката взриви мрежата. Силната реакция на хората принуди полицията в Асеновград да се задейства. На 8 юни Райчо Д. Иванов е бил разпитан за съдбата на животното. Малко по-късно полицаи го намират захвърлено недалече от селото. Съгласно информация публикувана в пресата, кучето било живо, с многобройни охлузвания и било заведено за преглед при вет. След края на консултацията полицията го е върнала в ръцете на неговия мъчител!

Защитници и спасители на животни правят всичко възможно да разберат къде кучето, за да му осигурят адекватно лечение. За съжаление властите отказват да дадат каквато и да било информация. Версията, че е било прегледано в пловдивската ветеринарна клиника “Провет” беше опровергана от ръководството на клиниката. Вчера група активисти са отишли в дома на Иванов, с намерението да откарат раненото куче в болница. Намерили са имота заключен и не са успяли да научат нищо за  местонахождението на стопанина и на животното.

Ние сме сериозно обезпокоени от решението на местните власти да върнат зверски изтезаваното куче в ръцете на неговия мъчител. В информационна емсия на БТВ на 10 юни, свидетелката на случилото се разказа, че състоянието му е било критично – кървяло е силно от устата и от раните по безжизненото му тяло. Много сме притеснени и от факта, че на желаещите организации и спасители е била отказана всякаква взможност да поемат грижите за страдащото куче, което е нехуманно и не може да се допуска в цивилизована страна.

Потресени сме от изключително жестокото престъпление запечатано на снимката и настояваме за следното:
- Пълно и безпристрастно разследване на престъпното деяние на лицето Райчо Д. Иванов
- Насилникът да бъде наказан с максималния срок лишаване от свобода, 3 г. съгласно чл.325б от НК
- Властите без бавене да дадат информация за състоянието на влаченото с кола куче и да го предоставят на грижите на защитна организация
- Организциите за защита на животните да получат неоспорима власт да поемат отговорността за домашни любимци- жертви на жестоки стопани, както и на бездомни животинки жертви на насилие

Махатма Ганди е казал: “За величието и моралния прогрес на дадена нация може да се съди по това как се отнася към своите животни.”
България, света те наблюдава!

Petition Closed

This petition had 128,217 supporters

Share this petition