Confirmed victory

Dedicated personnel for PVAO hotline because no one answers the phone

This petition made change with 4,388 supporters!


Ang Philippine Veterans Affairs Office ay ahensiya ng gobyerno na ang pangunahing trabaho ay maging instrumento upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga beteranong sundalo ng ikalawang-digmaang pandaigdig, naiwang mga asawa at anak. 

Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang ikalawang digmaang pandaigdig ay naganap noong mga 1940. Kung ang isang sundalo sa panahon na iyon ay nasa edad na 20 ang kanyang edad ngayon ay humigit kumulang sa 90. Kaya alam natin na ang pinaglilingkuran ng mga sundalo o asawa nito ay kung hindi matanda na ay pumanaw na ang iba.

Dahil dito sa pamunuan ng PVAO sa pangunguna ni Administrator Lt. Gen. Ernesto G. Carolina (AFT) Ret, hiling namin na lagyan ng tao na sasagot sa kanilang hotline dahil laging walang sumasagot. Kahit anong araw na may opisina, ang telepono ay laging busy tone kahit maghapong i-dial

Matatanda na ang mga beteranong o ang naiwang mga asawa at ang magbiyahe upang pumunta pa sa office ay hindi madali para sa kanila. Ngunit may nagpipilit na makapunta dahil sa ang telepono ay hindi sinasagot. Kaya sana ay maging madali ang pagtatanong kung may taong nakatuon sa telepono upang sumagot sa mga katanungan.

Pangalawang mungkahi na lagyan sana ng hotline pagkatapos sa office hour upang tumugon sa panawagan ng sinumang beterano na nagtatanong ng tungkol sa hospital na pwedeng pagdalhan sa kanila at iba pang tulong na pwedeng maiabot sa mga beteranong na kung saan ay marami ay uugod-ugod na. 

Alam namin na nais nyong paglingkuran ang ating mga beterano gaya ng vision ng PVAO —

"A dynamic, committed and effective organization imbued with the highest standards of integrity, competence and professionalism in delivering benefits and services to all veterans and their beneficiaries, promoting their general welfare and immortalizing the veterans' heroic deed."

Nawa’y mabigyan ng pansin ng pamahalaan ang damdamin ng petisyon na ito.Today: Noel is counting on you

Noel Castillo needs your help with “Dedicated personnel for PVAO hotline because no one answers the phone.”. Join Noel and 4,387 supporters today.