STOP kerkimeve per nafte dhe gaz ne luginen e Vjoses dhe Deshnices ne rrethin e Permetit!

STOP kerkimeve per nafte dhe gaz ne luginen e Vjoses dhe Deshnices ne rrethin e Permetit!

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

elona bejo started this petition to Council of the European Union and

Te dashur miq! Muajin e fundit nje fenomen i frikshem eshte duke ndodhur ne luginen e Vjoses! GEOTECH, nje kompani italiane e nenkontraktuar nga SHELL eshte duke bere piketime per te realizuar shperthime ne menyre qe te studiohet nentoka dhe te merren informacione mbi rezervat e naftes dhe gazit natyror. I gjithe komuniteti eshte shume i shqetesuar. Ne degjesat publike te realizuara nga perfaqesues te SHELL ne Shqiperi, banoret u thane njezeri JO, kerkimeve per hidrokarbure ne kete zone. Ne te gjithe e dime mire se sa e rrezikshme eshte kjo per ekosistemin, shendetin, turizmin, bujqesine, monumentet e brishta te kultures qe rrezikohen nga shperthimet, etj. E megjithate, me shume se 1 vit pas kesaj, ata vijojne punimet pa marre parasysh vullnetin e banoreve. Per kete arsye qytetaret e Permetit dhe Kelcyres, banoret e fshatrave, operatoret turistike, etj. Ne besojme fort se e ardhmja e gjithe rrethit te Permetit eshte turizmi i cili nuk mund te ekzistoje paralelisht me puset e rafinerite e naftes e gazit. Bashkohuni ne kete peticion per te ngritur zerin se bashku per te mbrojtur natyren dhe zhvillimin e qendrueshem nepermjet turizmit dhe bujqesise. Firmosni per te ardhmen!

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!