EU Schengen area wide firearms concealed carry for self protection and property protection

EU Schengen area wide firearms concealed carry for self protection and property protection

4,040 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

English / ENG / EN:

European Firearms Pass should become sufficient condition for concealed carry across the entire Schengen Area of European Union once concealed firearms carry is allowed for the European Firearms Pass owner in his/her home country.

This will allow to:

  • self protect families with children traveling for seasonal vacation across EU
  • self protection of truck/lorry drivers and property protection of ware and products they transport across the entire Schengen
  • protect any business representatives and employees while transiting themselves or any ware or products across Schengen

No further actions or requests in terms of announcements to authorities to transit or destination countries should be needed.

Concealed firearms carry of any EU citizen in Schengen area should become as natural and easy as traveling across Schengen country borders.

Slovak / SVK / SK:

Európsky zbrojný pas by sa mal stať postačujúcou podmienkou pre skryté nosenie zbrane na celom území Európskej Únie patriacej do Schengen zóny pre každého držiteľa zbrojného preukazu, ktorým mu je umožnené zbraň nosiť v jeho/jej domácej krajine.

Toto umožní:

  • ochranu osôb a majetku pre rodiny s deťmi, ktoré cestujú na letnú alebo zimnú dovolenku do inej krajiny EÚ
  • ochranu osôb pre vodičov kamiónov a tiež efektívnejšiu ochranu tovaru a produktov, ktoré prevážajú po krajinách Schengen zóny
  • ochranu osôb a majetku konateľov a zamestnancov spoločností pri nutnosti presunu seba a tovaru alebo produktov po krajinách Schengen zóny

Na takéto nosenie zbrane v krajinách Schengen zóny nebude potrebná žiadna ohlasovacia ani oznamovacia povinnosť žiadnych autorít z tranzitných krajín a ani cieľovej krajiny.

Možnosť skrytého nosenia zbrane pre ktoréhokoľvek obyvateľa EÚ v Schengen zóne by sa mala stať rovnakou samozrejmosťou akou je voľný priechod štátnych hraníc týchto krajín.

 

https://www.facebook.com/schengen.concealed.carry/

 

4,040 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!