Petition Closed

Consell Insular de Menorca: Aturar projectes ampliació carretera Maó-Alaior i Ferreries-Ciutadella.

This petition had 2,311 supporters


Perquè aquests projectes són una despesa innecessària en aquests moments de crisi, perquè no és necessari tanta destrucció de territori per a la millora de carretera general Maó-Ciutadella, perquè necessitam millores en tota la xarxa viària de Menorca que són més urgents, més necessàries, més barates, menys impactants i que poden donar feina a la gent de Menorca.Today: Josep is counting on you

Josep Marí needs your help with “Consell Insular de Menorca: Aturar projectes ampliació carretera Maó-Alaior i Ferreries-Ciutadella.”. Join Josep and 2,310 supporters today.