Petition To Amend Philippine RA 11223 Universal HealthCare (PhilHealth)

Petition To Amend Philippine RA 11223 Universal HealthCare (PhilHealth)

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Zaj Sotnas started this petition to House of Representatives Congressman Salo and

Ang Universal Health Care ay isa sa may pinakamagandang adhikain at batas na ginawa ng Administrasyon na ito. Ito rin ay in line sa adhikain ng iba pang mga bansa na tungo sa pagbibigay ng isang Health Care system para sa lahat ng mamamayan.

We support the belief that everyone has the right to the highest attainable standard of health. This right is articulated in 1987 Constitution of the Philippines which states that “the State shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development which shall endeavor to make essential goods, health and other social services available to all the people at affordable cost. There shall be priority for the needs of the underprivileged sick, elderly, disabled, women, and children. The State shall endeavor to provide free medical care to paupers.”

Pero paano ba tayo dumating sa ganitong kalagayan mula sa National Health Insurance (NHI) Act of 1995 to Universal Healthcare (UHC) Act of 2019?

1. RA 7875 - National Health Insurance Act isinabatas nuong Pebrero 1995 ni Pang. Fidel V. Ramos.

2. Nasusugan ng RA 9241 nuong Marso 2004 sa pamunuan ni Pang. Gloria M. Arroyo.

3. Nasusugan ng RA 10606 nuong Hunyo 2013 sa pamunuan ni Pang. Benigno C. Aquino III.

4. At eto na nga ang RA 11223 - Universal Healthcare Act na itinakda mula pa nuong Pebrero 2019 ni Pang. Rodrigo R. Duterte.

Magkano ba ibinabayad natin?

1. 1995-2011 - Boluntaryong Pagbabayad sa halagang P900 kada taon.
2. 2012-2013: Boluntaryong Pagbabayad sa halagang P1200.
3. 2014-2018: Boluntaryong Pagbabayad sa halagang P2400 kada taon.

At NGAYON....
Mula Dec.2019-2025: SAPILITANG Pagbabayad mula P3,600-60,000 KADA TAON + interes parusa kapag nahuli sa pagbabayad na 1.5% compounded MONTHLY!!!

Sa katamtaman na hulog ng 2.2m OFW na P10k, ang ambag natin ay P22B kada taon.

Tunay nga tayong BAYANI.

Mapapansin natin na lahat ng mga reference at benepisyong isinasaad sa batas na ito ay naaangkop lamang sa Pilipinas. Tila hindi yata nabigyang tuon at kalagayan ng mga Migranteng manggagawa.

Nasa ibang bansa po kami. Hindi po UNIVERSAL yan kung hindi niyo kami na consider. Unfortunately, maraming kakulangan ang mga ahensya ng gobyerno na nakatuon sa OFW tulad ng Embahada at POLO/OWWA sa pagdinig at pagbigay ng impormasyon at pagdinig ng aming mga hinaing.


Hindi rin po pwede sabihin ng pamunuan ng PhilHealth na implementing Agency sila dahil isa siya sa mga ahensya na kinonsulta sa batas na ito. Isa rin siya sa gumawa ng IRR.


Nais po naming susugan ang batas na ito. Ngayun na.


1. Dapat po sana gawing boluntaryo sa aming OFW.

2. Kung magbabayad man kami, parehas lamang po sa sitwasyon sa Pilipinas.

3. Alisin ang penalty for late payments na 1.5% COMPOUNDED MONTHLY.

4. Ikunsidera rin ang kalagayan ng mga OFWs in distress.

5. Higit sa lahat, huwag gamitin ito para hindi kami mabigyan ng OEC.

Bigyan pansin kung paano magagamit ito sa ibang bansa tulad ng mga proseso sa pag claim, abonong bayad, at mga kaibang gastusin na hindi naman parehas sa Pilipinas. Ayusin ang RED TAPE sa pag claim.

Ayusin din ang pamamalakad ng ahensya. Wala na po kaming tiwala sa PhilHealth. Huwag palitan lang ang pangalan o pamunuan.
 

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!