Petition Closed

AGARANG MAGSAGAWA NG MGA HAKBANG UPANG ISAMA SA BAGONG GENERAL EDUCATION CURRICULUM (GEC) SA ANTAS TERSIYARYA ANG MANDATORY NA 9 YUNIT NG ASIGNATURANG FILIPINO

This petition had 5,577 supporters


SAPAGKAT inalis ng Commission on Higher Education (CHED) ang lahat ng asignaturang Filipino sa antas tersiyarya sa pamamagitan ng CHED Memorandum (CMO) No. 20, Series of 2013 na may petsang 28 Hunyo 2013 na nagsasaad ng bagong General Education Curriculum (GEC);

SAPAGKAT mabubuwag ang maraming Departamento ng Filipino sa mga kolehiyo at unibersidad sa buong bansa dahil wala nang ituturong asignatura ang mga guro ng Filipino sa antas tersiyarya;

SAPAGKAT humigit-kumulang 10,000 full-time at 20,000 part-time na guro ng Filipino ang nakatakdang mawalan ng trabaho o mabawasan ng kita bunsod ng nasabing CMO;

SAPAGKAT higit pa sa kapakanan ng mga gurong nakatakdang mawalan ng trabaho o mabawasan ng kita, ito ay labag sa Konstitusyong 1987 gaya ng isinasaad sa Artikulo XIV, Seksiyon 6 na ". . . dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon.";

SAPAGKAT sa konteksto ng napipintong Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Integration, lumalaki ang pangangailangan na patibayin natin ang ating wikang pambansa upang mapanatili nating buhay ang sariling identidad, gaya ng ginagawa ng ating mga kasama sa ASEAN, kaagapay ng inaasahang integrasyong panrehiyon; at

SAPAGKAT puspusan lamang masusunod ang Konstitusyong 1987 sa paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon kung mananatili sa antas tersiyarya ang asignaturang Filipino;

            KAYA NGAYON, inspirado ng resolusyong pinagtibay ng National Commission for Culture and the Arts-National Committee on Language and Translation (NCCA-NCLT) noong 23 Mayo 2014 sa Intramuros, Maynila, kami'y nakikiisa sa pagpapahayag ng kahilingan sa CHED, Kongreso, at Senado na agarang magsagawa ng mga hakbang na kailangan upang isama sa bagong GEC sa antas tersiyarya ang mandatory na 9 yunit ng asignaturang Filipino para sa lahat ng mag-aaral, anuman ang kurso.

           

           Today: David Michael is counting on you

David Michael San Juan needs your help with “Commission on Higher Education, Congress and Senate: AGARANG MAGSAGAWA NG MGA HAKBANG UPANG ISAMA SA BAGONG GENERAL EDUCATION CURRICULUM (GEC) SA ANTAS TERSIYARYA ANG MANDATORY NA 9 YUNIT NG ASIGNATURANG FILIPINO”. Join David Michael and 5,576 supporters today.