Stop de grondwater catastrofe in Antwerpen !!! Waterzaak

Stop de grondwater catastrofe in Antwerpen !!! Waterzaak

4,091 have signed. Let’s get to 5,000!
Started
Petition to
College Burgemeester en Schepenen Antwerpen and

Why this petition matters

Started by Freddy OPSOMER

Grondwater schaarste brengt Antwerpse binnenstad aan vooravond van een ecologische natuurramp ! SOS grondwater !

Het grondwater peil in de ganse Antwerpse binnenstad is tot een angstwekkend laag niveau gedaald en samen met de recente hittegolf – berokkent deze toestand nu nooit geziene milieuschade aan het weinige groen dat de binnenstad nog heeft. Historische bomen leven al maanden onder stress – gooien hun takken af – gaan vervroegd in herfst-modus : sommigen stierven recent, maar vroegtijdige dood bedreigt nu meer en meer de laatste monumentale bomen die de stad nog rijk is ...Je kan je ogen niet geloven! 

De als monument geklasseerde stadsvijver met eiland is sinds deze zomer virtueel verdwenen . Nu kan je dode dieren ontdekken – wordt er op de vijverbodem voetbal gespeeld ….het Antwerps kroonjuweel is er niet meer !!

Was dit voorspelbaar ?

Het antwoord luidt ondubbelzinnig JA – al jaren weet de Vlaamse overheid en de Stad dat het grondwaterpeil  daalt. Dat komt omdat grootschalig – vaak zelfs clandestien – zonder controles - massale hoeveelheden grondwater weggepompt worden naar de riool. Alhoewel de verplichte terugvoer van dat afgepompt water in de wetgeving voorkomt – gebeurt het niet en die toestand duurt al tientallen jaren. Grote gebouwen pompen zelfs grondwater jaar in jaar uit weg – 24u/7d en nog wordt niets gedaan. Ook de scheiding van het rioolstelsel blijft grotendeels dode letter.

Wat moet veranderen :

- openbaar maken van alle peil metingen en kwaliteitsanalyses van het  grondwater 

- strenge controles en sanctioneringen op grondwater onttrekking / ecologische herstel maatregelen opleggen aan vervuilers ;

- scheiding afvalwater en regenwater versneld uitvoeren en zoveel mogelijk  regenwater massaal richting park vijver brengen  - meer infiltratie op grote  verharde oppervlaktes mogelijk maken !

- om het grondwaterherstel te versnellen dient onderzocht hoe oppervlaktewater ( bijv. Schijn, dokken, andere ) richting stadspark kan gebracht worden.

Achtergrond info : 

www.waterzaak.be  ( NU online ! ) 

Initiatief : buurtcomité Stadspark Antwerpen 

buurtcomite.stadspark@gmail.com

 

 

4,091 have signed. Let’s get to 5,000!