Her Mimarlık Öğrencisine Ekstra Burs!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Bilindiği üzere bölüm için alınan malzemeler çok ve fiyatları oldukça yüksek. Bu durum biz mimarlık öğrencilerinin bütçesini genelde zorlamakta ve zaman zaman bütçemizi aşmakta. Üstelik son zamanlardaki kağıtlara yapılan zamlar, maket malzemelerimizin fiyatlarındaki artış, kalem fiyatları artışı gibi pek çok olumsuz yöndeki gelişmeler bizi daha fazla zorlamakta. Mimarlık öğrencileri olarak bizlere ekstra burs verilmesini talep ediyoruz ve bunun olması için sizlerin imzasına ihtiyacımız var.