ปิดแคมเปญรณรงค์

stop the torture ,sales and killing of cats for food

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 957 คน


To raise awareness and speak up against this disgusting act of torture and eating of animals we know to be our pets and friends http://youtu.be/V4kMI7WhG28 inhuman actions of how animals are treated while still alive ,and the disgusting manner in how they are slaughtered or even cooked alive..Shame on China for allowing,supporting and continuing these immoral acts to living creatures



วันนี้ – Mike นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

Mike Jap อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Chinese Government: stop the torture ,sales and killing of cats for food» คุณสามารถร่วมกับ Mike และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 956 คน ได้แล้วตอนนี้เลย