STOP UK GOVERNMENT FROM PLACING A GIANT UNION JACK ON CARDIFF HMRC BUILDING

STOP UK GOVERNMENT FROM PLACING A GIANT UNION JACK ON CARDIFF HMRC BUILDING

0 have signed. Let’s get to 25,000!
At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
YesCymru started this petition to Councillor Keith Jones (Chair of Cardiff Council Planning Committee)

Cardiff Council’s Planning Committee have permitted a giant Union Jack flag to be placed on the side of Cardiff’s HMRC tax office. It has been classed as an “advertisement” and will appear on a landmark city-centre building in Central Square. 

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd wedi caniatáu gosod baner Jac yr Undeb enfawr ar ochr swyddfa dreth Cyllid a Thollau EM Caerdydd. Mae wedi cael ei hystyried yn “hysbyseb” a bydd yn ymddangos ar adeilad nodedig yng nghanol y ddinas yn y Sgwâr Canolog.

We believe that as the capital city of Wales, visitors, commuters and residents should not be faced with a gigantic Union Jack flag on arrival at Cardiff Central railway station. This decision by Cardiff Council Planning Committee to grant permission to drape the HMRC building on Central Square is an act of political symbolism designed to promote 'muscular unionism' a reminder to the people of Wales of their subservient status in the United Kingdom. 

Credwn, fel prifddinas Cymru, na ddylai ymwelwyr, cymudwyr a thrigolion wynebu baner enfawr Jac yr Undeb wrth gyrraedd gorsaf reilffordd Canol Caerdydd. Mae'r penderfyniad hwn gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd i roi caniatâd i drapeio adeilad Cyllid a Thollau EM ar y Sgwâr Canolog yn weithred o symbolaeth wleidyddol a ddyluniwyd i hyrwyddo 'undebaeth gyhyrol' yn atgoffa pobl Cymru o'u statws israddol yn y Deyrnas Unedig.

This flag does not represent the people of Wales and is a blatant political act designed to act as a provocation to the people of Wales.

Nid yw'r faner hon yn cynrychioli pobl Cymru ac mae'n weithred wleidyddol amlwg â'r bwriad o gythruddu pobl Cymru.

We the undersigned call on the Cardiff Council Planning Committee, and its chair Councillor Keith Jones, to withdraw their permission for this advertisement.

Rydyn ni, y rhai sydd wedi arwyddo isod, yn galw ar Bwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd a'r cadeirydd, y Cynghorydd Keith Jones, i dynnu eu caniatad yn ôl ar gyfer yr hysbyseb yma.
 
 
 

0 have signed. Let’s get to 25,000!
At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!