Petition to change CASURECO III to BICOL LIGHTS! Yes to HB4437!

Petition to change CASURECO III to BICOL LIGHTS! Yes to HB4437!

107 have signed. Let’s get to 200!
Started
Petition to
Camarines Sur III Electric Cooperative, Inc. and

Why this petition matters

Started by K L

This electric utility company has been nothing but a pain for the Rinconada residents With the long years of their service as the electric cooperative servicing the Rinconada area, they have not been even able to upgrade their services. The constant and continuous blackouts have been going on for so long and this needs to stop.

CASURECO III is nothing but a pain in the ass to us, people of Rinconada. Let me give you such examples:

1. Rinaraot nira ana kanatong mga gamit, appliances, sagkod iba pang gamit na kaipowanan. Dahil kana maluyang loog kana kuryente nira paiyan sa baloy ta alagad sa patiri-tigbak nirang serbisyo, pauno di maraot a mga gamit ta? Aircon, nalalaspag, ading mga ref magluluway ana pagagnow, ta kasang dahil kanda, ta lupa ana pinabayad nirang serbisyo dawa man maray o bukong maray na payer ika.  Pauno kita makapag invest sa gamit, sige na sana raot? Nakakapurdoy, nakakapobre kamo, CASURECO. 

2. Nakakaraot sa ekonomiya sagkod pag asenso ka Rinconada
- Sa padagos na makanos nirang serbisyo, nakakaraot adi sa mga local business owners lalo na sa mga local stores. 

Di ta pa san iiba ana mga callcenter companies na nagtataong dakulong tabang sa pagpakusog kana income buko sana ka Rinconada area, but the entire Philippines.  Kung mabayad ninyo, not even one big company sadi kanato ana willing maginvest -- and kuntana makakapadakol sa EMPLOYMENT sadi kanato. 

3. Online Workers and Students 

- Usad sira sa mga nakakapagal sa pagklase sagkod sa pagtrabaho kana mga online environtment workers ta. Uda kuryente - uda internet, uda kuryente, migkarap-karap pa magiiyan sa ibang lugar para lang makaconnect sa internet. 

Minsan mangangaipowan pang mag-iyan sa ibang lugar paryo ka Naga sagkod Legazpi.

The fact that there is this chance to be able to oust them in their seat should give us a chance to be able to better our lives. 


I would like to appeal to all CASURECO Consumers, people of Rinconada that we should petition to stop these non-sense and damaging services of CASURECO III. Since agko kita chance sa bagong utility provider, let's grab. 

RINCONADA PEOPLE, BAKIT TAYO PALAGI ANG NAG-ADJUST? SADI, AMO ADI DAPAT TANG ISIPON! 

107 have signed. Let’s get to 200!