C Sınıfı uzmanlar işsiz kalmasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği ;, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları 01.01.2019 tarihine kadar B sınıfı uzmanların bakabileceği
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine hizmet verebilmekteydi. Sayıları Ocak 2019 itibariyle 68 bine yakın C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları
01.01.2019 tarihinden sonra sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine hizmet verebilecek. Kamuda ve özel sektörde İş güvenliği
hizmeti alması gereken az tehlikeli sınıftaki iş yeri sayısı çok çok kısıtlı vede 2020 de temmuz ayında c sınıfı uzmanların bakacakları yerler
zorunlu olacaktır. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının birçoğu uzmanlık yapamayacak ve bu nedenle sertifika yükseltme için lazım olan
hizmet sürelerini de dolduramayacakları için c sınıfı uzmanların çoğu pasif ve atıl duruma düşecektir . 01.01.2019 tarihinde ilgili kanun
maddesinde 2017 yılındaki gibi süre uzatımı olmadığı için daha şimdiden birçok OSGB firması c sınıfı uzmanlarla yollarını ayırmaktadır ve C
sınıfı uzmanlar işsiz kalmakla karşı karşıyadır. Sürenin 2020 temmuz ayına kadar uzatılması bu mağduriyetin önüne geçecektir.