Tüm Firmalara 100TL altına 100 Mbps AKN'siz, Limitsiz İnternet Tarifesi Zorunluluğu Gelsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Türkiye üzerinde bulunan bütün internet sağlayıcıları ne yazık ki adil olup, adil kullanım kotası/noktası'nı kaldırmakta diğerleri kadar rahat değiller. Bu durum biz kullanıcılara daha yüksek fiyat ve bu fiyata 24 ay mahkumiyet gibi sonuçlar doğuruyor. İnternet artık insanlar için bir lüks haline gelmemeli, hele ki artık zorunluluk haline gelmişken. Üstelik büyük oranda altyapı sahibi ve kiralama ücretini belirleyen Türk Telekom da bunun farkında ve bu zorunluluğu kullanıcının aleyhine kullanarak fiyatlandırmaları ortalama asgari ücretli bir çalışanın maaşının %20'sine denk gelecek şekilde değiştirmesi gerçekten pek erişilebilir sonuçlar ortaya koymuyor. İşin teknik kısmında ise internet kilo ile ithal edilen bir şey değildir ve kotanın kalkması biz kullanıcılara yansımamalıdır. Daha önce AKN'nin kaldırılması için başlatılan imza kampanyasının etkisi bariz. Bunun için artan fiyatlı internet tarifeleri için tüketicinin lehine bir maliyet düzenlemesi yapılmasını da zorunlu kılmak yine tüketicinin elinde. YAPA (Yerleşik Altyapının Paylaşıma Açılması) kararının yeterli tutarlılığa sahip olması için, yerleşik altyapı fiyatlarının tek bir firma tarafından değil, bütün firmaların tarife fiyatlandırmasına uygun olacak ve tüketicinin aleyhine hiçbir fiyatlandırmaya gidilememe hakkı korunarak önlem alınmasını sağlamak BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun) görevi olacak şekilde düzenlemeye gidilmesini istiyoruz. Bu önlemlerden birinin her kullanıcının erişebileceği şekilde, her sağlayıcının 100TL altında bir fiyat bandına 100 Mbps hızında internet paketi bulundurmasının zorunlu olmasını istiyoruz. Bu isteğimizin arkasındaki sebep günümüzde internet evrensel bir olay haline geldiği ve dünyanın öbür ucundaki firmaların kendi ülke standartlarını düşünerek geliştirdiği bulut sistemleri, yayın ve indirilebilir içeriklere erişimin mümkün olması ve standart haline getirilmesinin günümüz teknolojilerini yakalamamız için zorunluluk haline gelmesi gerekçesidir.