Brand in Moria kamp: Oproep tot dringende evacuatie en radicale verandering

Brand in Moria kamp: Oproep tot dringende evacuatie en radicale verandering

Started
September 15, 2020
Petition to
Signatures: 180,851Next Goal: 200,000
Support now

Why this petition matters

Deutsche  Ελληνικά   Italiano  Français

Samen roepen we de Europese leiders op om nu in actie te komen. De brand in Moria kamp op het Griekse eiland Lesvos kwam niet onverwacht. Het grootste vluchtelingenkamp van Europa is in vlammen opgegaan, waardoor meer dan 12.000 mensen zonder onderdak zitten, te midden van een wereldwijde pandemie. Er moet een einde komen aan het Europese migratiebeleid dat mensen in onmenselijke omstandigheden op de Griekse eilanden vast houdt.

Moria was meer dan een overvol en onveilig kamp. Het is een symbool geworden van de manier waarop Europa vluchtelingen en migranten behandelt. Al jaren zijn we getuige van de schadelijke gevolgen van het Europese beleid voor het leven van deze mensen: erbarmelijke omstandigheden in kampen op de eilanden, talrijke doden op zee, geweld en pushbacks aan de grenzen van Europa.

De Europese Unie bevindt zich op een keerpunt en presenteert binnenkort een "nieuwe start" op het gebied van migratie (in de vorm van een nieuw migratie- en asielbeleid). De hele wereld was getuige van de brand in Moria: de Europese leiders en de Europese Commissie moeten zich realiseren: genoeg is genoeg. Degenen die de macht hebben om beslissingen te nemen in de komende dagen, weken en maanden hebben een historische verantwoordelijkheid.


Doe mee en roep de Europese leiders en de Europese Commissie op:

  • Evacueer onmiddellijk alle mensen die het kamp van Moria moesten ontvluchten. Fundamentele mensenrechten zoals onderdak, voedsel, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg kunnen niet worden gegarandeerd op Lesbos of op de andere Griekse eilanden. Hervestiging in andere Europese landen is noodzakelijk.
  • Toekomstig beleid ten aanzien van migratie moet verhinderen dat mensen opnieuw onder onmenselijke omstandigheden vast komen te zitten (in kampen op de eilanden of in opvangcentra aan de grenzen), in afwachting van een besluit over hun asielaanvraag. Er moet een einde komen aan het beleid dat verhindert dat asielzoekers van de eilanden naar het vasteland van Griekenland reizen.
  • Zorg voor een migratiebeleid dat bescherming biedt, in tegenstelling tot uitsluiting. Dit betekent dat de Europese landen meer solidariteit moeten tonen, gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten nemen en dat er een einde komt aan systematische schendingen van de mensenrechten aan de grenzen.

De noodzaak van actie is nog nooit zo dringend geweest.

IMPORTANT NOTE: Please see the English version of this petition for the list with organisations, movements and MEPs that co-signed. This translation does not list them.

Support now
Signatures: 180,851Next Goal: 200,000
Support now