Petition Closed

PLEASE GO TO THE FOLLOWING POST: A CRY FOR HELP: WHY IT’S CRITICAL THE BiH ANIMAL WELFARE LAW IS NOT CHANGED

THIS POST HAS THE FULL DOCUMENTARY 'KINOFIL' WHICH WILL EXPLAIN WHAT THE ACTIVISTS IN BOSNIA-HERZEGOVINA HAVE TO DEAL WITH AND WHY THEY NEED OUR SUPPORT,  AND ALSO WHY IT'S CRITICAL WE CONTINUE TO LOBBY FOR THE ANIMAL WELFARE LAW TO BE IMPLEMENTED AND NOT GIVEN 'AMENDMENTS'. 

BOSNIA IS ABOUT TO IMPLEMENT A KILL LAW THAT REPLICATES WHAT IS HAPPENING IN ROMANIA - If IMPLEMENTED IT WILL MEAN WHOLESALE SLAUGHTER OF STRAYS. TO STOP THIS LAW COMING INTO EFFECT IT IS CRITICAL WE LOBBY THE BOSNIA-HERZEGOVINA AUTHORITIES NOW.

For more information please see: 
BOSNIA ABOUT TO IMPLEMENT KILL LAW!
Bosnia Killing Dogs – No Different to Romania!
BOSNIA! IMPLEMENT HUMANE STRAY-DOG AND CAT POPULATION CONTROL AND TREATMENT

Article on Care2: Dear Bosnia-Herzegovina, Euthanasia Will Not Fix Your Stray Dog Problem
Care2 petition: http://www.thepetitionsite.com/116/172/210/stop-bosnia-from-implementing-kill-law/

And there are other important ways you can help stop this law. 
Please join the Facebook group to find out how: https://www.facebook.com/events/606785202697592/

Letter to
State Veterinary Inspector for Animal Welfare Inga Dujmović
Chair, Caucus of SDS members Mladen Bosić
Chair, Caucus of SBB BiH members Mirsad Đugum
and 20 others
Chair, Caucus of HDZ members Mato Franjičević
Chair, Mixed caucus of members from peoples parties Božo Ljubić
Chair, Mixed caucus of members from peoples partie Božo Ljubić
SBiH delegate Beriz Belkic
SBiH delegte Azra Hadziahmetovic
Chair, Serbian People Caucus Stasa Kosarac
Chair, Croatian People Caucus Borjana Kristo
Chair, Caucus of SDP members Asim Sarajlić
Chair, Caucus of SDA members Asim Sarajlić
Chair, Caucus of SDP BiH members Saša Magazinović
First Deputy Speaker of the House of Peoples of the Parliamentary Assembly Dragan Čović, Ph.D
Second Deputy Speaker of the House of Peoples of the Parliamentary Assembly Sulejman Tihić
Ministry of Foreign Trade and Economic Relations Mirko Šarović
Joint Committee on European Integration Halid Genjac
Ministry of Foreign Affairs Zlatko Lagumdžija
SDP President
SDP General Secretary
SDP Chief President
SDP International Department
Director, State Veterinary Office Drago Kalaba Ljubomir Kalaba
Poštovani,
Međunarodna zajednica je veoma razočarana nedavnim glasanjem na izmjene Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BIH. Veoma je stramno da je BIH Vlada glasala za ubijanje napuštenih životinja dok EU planira da do kraja 2015 godine izmjeni sve Zakone o zaštiti i dobrobiti životinja u "no kill" kojim nedozvoljava ubijanje napuštenih životinja.

Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH treba uskoro da glasa o izmjenama postojećeg Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, te izmjene bi dopustile eutanaziju napuštenih pasa koji su smješteni u skloništa za napuštene životinje, ukoliko ne budu usvojeni u roku od 14 dana.

Takve promjene postojećeg Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja bile bi nehumane i neefikasne i insistiramo da Parlamentarna Skupština BiH, kao i Vijeće ministara BiH zadrže postojeći zakon. Umjesto da se traže izmjene, postojeći zakon mora da se provede u svim svojim dijelovima. Fokus mora da bude na obaveznoj registraciji i identifikaciji vlasništva kućnih ljubimaca, kao i na provedbi projekata kastracije/sterilizacije na državnom nivou. Takvi projekti su najefikasnija i najjeftinija preventivna mjera, kao i što je prepoznato u postojećoj legislativi.

Eutanazija se jedino bavi posljedicom, a ne uzrocima. Skupa je, nehumana i nece dovesti do rješenja problema prekobrojne populacije napuštenih pasa, ovo je dokazano u mnogim državama. Iako se čini da daje kratkoroćne rezultate, to nije tačno. Ubijanje pasa neće zaustaviti pristizanje novih pasa i prema tome koliko se planira da se provodi eutanazija? Studije su dokazale da programi Uhvati – kastriraj/steriliziraj – pusti (TNR/CNR) mnogo efektniji, nego eutanazija kada je u pitanju smanjivanje populacije napuštnih životinja, također TNR metoda je mnogo jeftinija.

Imperativ je da politički lideri u BiH prije izglasavanja bilo kakvih promjena, razmotre dokaze humane i naučne metode upravljanja populacijom napuštenih životinja, koji govore i protiv programa ubijanja. Revizija ili promjena postojećeg zakona, koji je osnov za humanu kontrolu populacije napuštenih životinja, kao i uvođenje odredbe o ubijanju, biti će katastrofa iz mnogo razloga, a također će imati negativne posljedice za međunarodni imidž BiH.
BiH je mnogo propatila tokom rata koji je trajao od 1992 do 1995, svijet je tada shvatao probleme u BiH. Sada u BiH se mora pokazati empatija prema napuštenim psima i mačkama, i mora se primjenjivati humani i naučni pristup rješavanju problema prekobrojnosti napuštenih životinja, umjesto da se traži „lakši“ i skuplji izlaz. Problem napuštenih pasa i mačaka nije samo jedna od neugodnosti. To je prilika da BiH pokaže da se može nositi sa problemima na human i naučni način, a na način da se trajno riješi problem.

Insistiramo da se iskoristi ova prilika i da se primjeni racionalni pristup rješavanju problema napuštenih pasa i mačaka, a na način da se uspješno implementira postojeći Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i da se primjenjuje humani način upravljanja populacijom napuštenih pasa i mačaka. Taj program bi imao trajne rezultate i začajno bi poboljšao imidž BiH, kao države koja se humani i etički odnosi prema životinjama.

DOKAZI USPJEŠNOSTI TNR/CNR METODE (UHVATI – KASTRIRAJ/STERILIŠI – PUSTI)

TNR/CNR metoda ili humani način upravljanja populacijom napušenih pasa i mačaka je uspješno primjenjivan u mnogim populacijama pasa i mačaka već decenijama i trenutno ovu metodu koristi sve veći broj država. WSPA i IFAW imaj primjere za ovo u svojim mnogo brojnim studijama. Od mjesta koja su znatno udaljen jedna od drugih, kao što su Karibi i Bangladeš, ove organizacije unapređuju načine kontrole napuštenih pasa, savjetujući države o uspješnim programima humanog reduciranja populacije napuštenih pasa. Postoje mnogobrojni primjeri država koje imaju loše finansijsko stanje, a gdje je partnerstvo sa stranim organizacijama koje se bave humanom kontrolom populacije napuštenih životinja bilo izuzetno uspješno. To možete uvidjeti iz slijedećeg izvještaja: „Kraj ubijanja uličnih pasa u Dhaki, Bangladeš“ http://www.hsi.org/news/news/2012/02/dhaka_culls_end_022712.html.
Beryl Mutonono-Watkiss, direktor kampanje WSPA – Svjetskog udruženja za zaštitu životinja, grupe posvećene borbi protiv okrutnosti nad životinjama, širom svijeta je rekao da iskustva WSPA – e u implementaciji programa udomljavanja i sterilizacije su jasno pokazala da je zakonska regulativa koja predviđa ubijanje napuštenih pasa ukoliko ne budu udomljeni u roku od 14 dana je nepraktična, nehumana i neefikasna, kao i da to nije dugoroćno rješenje.

Organizacija Dogs' Trust iz Ujedinjenog Kraljevstva je najveća fondacija za pse na svijetu, koja je sada prisutna u BiH, a kao rezultat provođenja no – kill (bez ubijanja) legislative i sačinila je izuzetno vrijedan dokument o razvoju humanog i efikasnog načina upravljanja napuštenim životinjama pod nazivom „Model za promjene“. Dogs' Trust ima izuzetno iskustvo u ovoj oblasti i žele da pomognu BiH provođenjem projekta koji bi trajao 5 godina, a koji je vrijedan 5 miliona Eura. Molimo da pogledate ovaj dokument.
https://dogstrustinternational.com/resources/view/268/.

Također, pogledajte upute za implementaciju efikasnog pristupa problemu koji je načinio ICAM – Međunarodna koalicija za menadžment kućnih ljubimaca, a koji se dokazao kao efikasan. http://www.animalmosaic.org/Images/Humane_Dog_Population_Management_Guidance_English_tcm46-32307.pdf

Također, pročitajte link o vezi između zlostavljanja životinja i nasilnog ponašanja ljudi. AKI (Animal Kind International) (www.animal-kind.org) dobija više izvještaja i pritužbi o zlostavljanjima životinja iz BiH, nego iz drugih država. Gospodin Ed Boks iz Yavapai Humanog društva, Prescott, Arizona, SAD je napisao:“I Udruženje psihologa Amerike i FBI prepoznaju zlostavljanje životinja kao jasan znak nasilnog ponašanja prema ljudima u budućnosti.“ Veza između zlostavljanja životinja i zločina nad ljudima se odlično dokumentuje već decenijama. Studije iz psihologije, sociologije i kriminologije u proteklih 25 godina su jasno pokazale da su nasilni počinitelji krivičnih djela imali ranija djela ozbiljnog i konstantnog zlostavljanja životinja. U Sjedninjenim Američkim Državama, FBI je prepoznao tu vezu 1970. – ih godina kada su analitičari FBI utvrdili prilikom analize života serijskih ubica, da su serijske ubice u djetinstvu zlostavljali životinje. Ostala istraživanja su pokazala konstantan uzorak okrutnosti nad životinjama osoba koje su počinile različite oblike nasilja, kao što je zlostavljanje djece, supružnika i starijih osoba. Djeca koja su izložena i prisutna zlostavljanju i ubijanju životinja razvijaju teške psihološke anomalije i pormećaje, kao što je veliki stepen agresivnosti koja se manifestuje nekad i prema životinjama, ali imaju i teške oblike anti – socijalnog ponašanja i kriminalne agresije prema ljudima i imovini.

Prema studiji iz 1997. godine, zlostavljači životinja su 5 puta više skloni da izvrše nasilje nad ljudima i 4 puta su više skloni da izvrše krivična djela nad tuđom imovinom, nego osobe koje nemaju povijest zlostavljanja životinja iza sebe. Stručnjaci u oblasti veterine, kontrole životinja i dobrobiti životinja sada vide problem napuštenih životinja kao „ljudski problem“, a ne kao problem životinja, čiji je uzročnik pojedinačno, ali i kolektivno ponašanje ljudi.

Postoji jasan pokazatelj da ukoliko vlasti i veterinari u BiH nastave da tolerišu okrutnost prema životinjama kao normalnu društvenu pojavu, to će degradirati i društvene i kulturne norme. Lideri u BiH imaju odgovornost ne samo da pronađu praktićna rješenja za problem napuštenih pasa, nego da osiguraju da u budućnosti društvo bude psihički i fizički zdravo. Ubijanje napuštenih pasa će oštetiti drušvo i neće riješiti problem.

Promjene postojećeg zakona i uvođenja eutanazije za zdrave životinje u skloništima za životinje bi dovelo do potpunog anuliranja dosadašnjih rezultata koji su ostvareni provedbom humane TNR metode, a za koja su utrošena finansijska sredstva i to u mnogim gradovima i opštinama, kao što su: Sarajevo, Zenica, Orašje, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Breza i mnogim drugim gradovima i opštinama. Dogs' Trust je nedavno proveo projekat kastracije/sterilizacije više od 3000 napuštenih pasa u Sarajevu – ako se zakon promijeni, ovi psi će biti eutanazirani. Gubitak finansijskih sredstava i vremena koji su uloženi u gore navedeno bio bi šokantan.

Legalizacija eutanazije napuštenih životinja bi značilo da se oni vide kao kuga koja se mora iskorijeniti. To je još jedan pokušaj da se izbjegne bavljenje sa stvarnim problemima i uzrocima problema, kao što su registracija životinja, identifikacija vlasništva, kažnjavanje za napuštanje životinja, poboljšanje standarda veterinarskih praksi i sistema, uključujući i kažnjavanje zloupotreba, provođenje državnog TNR programa, provođenje kontrole upravljanja otpadom, edukacija, razvijanje svijesti o rješavanju problema. Ukratko: stvaranje sistema humane kontrole napuštenih životinja. Ne postoji ni jedno sklonište za napuštene životinje BiH koje je napravljeno u skladu sa međunarodnim standardima. Postojeća skloništa su koncentracioni logori za životinje, gdje one umiru od izgladnjelosti, bolesti ili se ubijaju na monstruozne načine. Pokušaj da se izmjeni zakon i dozvoli eutanazija u skloništima je ništa drugo do „carte blanche“ za masovna ubijanja pasa.
Ubijanje pasa je u suprotnosti sa svime što jedna vlast treba da predstavlja. Time se šalje poruka djeci da je uredu da se ubijaju živa bića i da je saosjećajnost za živim bićima nepotrebna. Bilo koja odluka donešena u oktobru 2013 godine treba da bude primjer svim građanima BiH. Molimo da dokažete da BiH može dostići međunarodne standarde, molimo da pokažete da se možete suoćiti sa uzrokom problema, umjesto da ga eliminišete na najokrutnije načine. Pokažite da BiH vodi brigu i ostatak svijeta će to cijeniti. I nikad ne zaboravite: PAS NA ULICI NIKADA NIJE UZROK PROBLEMA, UVIJEK I SVUGDJE
S poštovanjem!

_____________________________________________

Dear Sir/Madam,

The international community is very disappointed regarding the recent voting to amendments on the Animal Welfare Act. It is shameful that the BiH government is voting to kill the strays while the EU is planning, by 2015, to change all animal welfare laws to not allow killing of strays.

The Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, House of Representatives is about to vote on changes to the existing Animal Welfare and Protection Law, changes that would allow euthanasia of dogs in shelters that have not been adopted within 14 days.

Any such changes to the legislation will be inhumane and ineffective and we strongly urge the Parliamentary Assembly of BiH as well as the Council of Minsters of BiH to maintain the existing law as is. Rather than seeking changes, the law in all segments should in fact be implemented. The focus must be on obligatory registration and identification of ownership and nationwide castration projects. Such projects are the most efficient and cheapest preventive measures, and are recognized as such by the existing legislation.

Euthanasia deals only with the symptoms and not the cause of the problem. It is expensive, inhumane and will not provide a permanent solution for the reduction of stray dog population, as proven in many other countries. Even though it seems it gives results in a short time, it does not. Killing dogs will not stop the arrival of new ones and for how long would such a plan of euthanasia last? Studies have shown the Trap-Neuter-Return (TNR) / Catch-Neuter-Return (CNR) programmes are vastly more effective than euthanasia to reduce the street animal population, as well as being much cheaper.

It is imperative that political leaders of BiH consider the evidence for humane and scientific stray management programmes versus kill programmes before accepting any changes to the laws in force. To reverse or change the existing law which has the basis for a humane management programme and to change it for a kill law will be a disaster for a number of reasons, and additionally, would have a negative impact on the image of BiH internationally.

Bosnia and Herzegovina suffered greatly during 1992-1995 war and looked to the world to understand its problems. Now it must show empathy for the stray dogs and cats and adopt scientific and sympathetic approaches in managing populations, instead of looking for an expensive and easy way out. The stray dog and cat problem is not just a nuisance. It is an opportunity for BiH to show the world that it can deal with problems humanely and scientifically, in a way that actually solves the situation long-term.

We urge you to take this opportunity to adopt a rational approach to addressing the problem of stray dog and cat population by successfully implementing the existing animal welfare laws and undertaking a humane stray-dog and cat management programme. Such a programme will deliver permanent results and will dramatically enhance the image of Bosnia and Herzegovina as a country who deals humanely and ethically with their animals.

EVIDENCE FOR SUCCESS AND INCREASING GLOBAL ADOPTION TNR/CNR:

Trap-Neuter-Return (TNR) and Capture-neuter-return (CNR) or humane stray dog and cat management has been successfully demonstrated in dog and cat communities for decades and is now increasingly being adopted for dogs in many countries in many parts of the world. WSPA and IFAW can supply examples of many case studies. From places as far away from each other as the Caribbean Islands and Bangladesh, these organizations are improving stray dog control by advising these countries to use successful reduction programmes. There are even many successful examples from countries that have a very low income, where partnership with advisory organizations for the humane management of stray dogs (or cats) has been and is continuing to be, very successful. For example, HSI’s project in Dhaka, Bangladesh. We urge you to study this report: An End to Street Dog Killing in Dhaka, Bangladesh http://www.hsi.org/news/news/2012/02/dhaka_culls_end_022712.html.

Beryl Mutonono-Watkiss, campaign director for the WSPA, World Society for the Protection of Animals, a group dedicated to fighting animal cruelty worldwide said the WSPA’s experience in working on sterilization and adoption programs around the world shows clearly that legislation that calls for killing of any stray dog captured and unclaimed for more than two weeks is neither practical, humane or effective and will not provide a long-term solution.

The UK organisation Dogs’ Trust which represents the biggest dog foundation in the world is now present in BiH precisely as a result of BiH enforcing a no-kill legislation and has produced an extremely valuable document for developing humane and effective stray management programmes called Template for Change. Dogs’ Trust have considerable experience in the field and are willing to help BiH in their five-year intervention program worth 5 million Euros. Please consult this document: https://dogstrustinternational.com/resources/view/268/. See also The International Companion Animal Management Coalition’s (ICAM) guide to implementing an effective and sustainable approach that is proven to be effective: http://www.animalmosaic.org/Images/Humane_Dog_Population_Management_Guidance_English_tcm46-32307.pdf

Please also consider link between animal abuse and violent behavior in people. AKI (Animal-Kind International (www.animal-kind.org) gets more complaints and reports about animal abuse in BiH than any other country. Mr Ed Boks of the Yavapai Humane Society in Prescott, Arizona, United States wrote: “Both the American Psychological Association and the FBI recognize animal abuse or torture as an important indicator of future violent behavior toward humans.” The link between animal abuse and crimes against people has been well documented over several decades. Studies in psychology, sociology, and criminology during the last 25 years have demonstrated that violent offenders frequently have histories of serious and repeated animal cruelty. In the USA, the FBI has recognized the connection since the 1970s, when its analysis of the lives of serial killers suggested that most had killed or tortured animals as children. Other research has shown consistent patterns of animal cruelty among perpetrators of more common forms of violence, including child abuse, spouse abuse, and elder abuse. According to a 1997 study, animal abusers are five times more likely to commit violent crimes against people and four times more likely to commit property crimes than are individuals without a history of animal abuse. Professionals in the veterinary, animal control and animal welfare fields are now seeing companion animal overpopulation as a “people problem” rather than an animal problem with the individual and collective behavior of people as a causal agent.

The implication here for Bosnia and Herzegovina is that if the authorities and veterinary authorities continue to allow cruelty to animals to become normalised in the society, this will degrade the norms of the society and the culture. The leaders of BiH have the responsibility not only to find practical solutions to the stray animal problem, but also to ensure the future mental and physical health of the society. Killing stray dogs will damage society and will not solve the problem.

Changes to the law and the introduction of euthanasia in shelters for stray animals would lead to complete annulment of the results accomplished in humane population control projects already undertaken, which includes funds spent on castration / sterilization in Sarajevo, Zenica, Orasje, Banjaluka, Tuzla, Mostar, Breza and many other municipalities which started doing TNR. Dogs Trust recently neutered more than 3000 street dogs in Sarajevo – if the law changes, these dogs will most likely be euthanized. The waste of funds and time involved in this programme alone would be shocking.

The legalization of euthanasia of stray animals means condoning the view of them as a plague that needs to be exterminated. It is another attempt to avoid dealing with real issues with real causes of the problem, such as registration of animals, identification of ownership, sanctioning of abandoning of animals, raising standards of veterinary practice and veterinary systems including dealing with malpractices, conducting a nationwide TNR, conducting waste management control, education projects, raising awareness about the cause of the problem. In short: building a sustainable humane dog population management system. There is not a single shelter in BiH which has been built according to international standards. Existing shelters are horrific concentration camps where animals die of starvation, illness and are being killed in a monstrous ways. An attempt to change the law to allow euthanasia in “shelters”, is nothing but a card blanche for mass killings of dogs.

Killing dogs is contradictory to everything that the Government needs to represent. It sends a message out to the children of the country that it is okay to kill other living beings, and that compassion towards other living beings is unnecessary. Any decision made October 2013 needs to set an example to all citizens of Bosnia and Herzegovina. Please show that BiH can reach the high standards of civilized world; please show that you are ready to address the root of the problem instead of eliminating in the most cruel of fashion the consequences. Show that Bosnia-Herzegovina cares and the rest of the world will appreciate it. And never forget, A DOG ON THE STREET IS NEVER THE CAUSE OF THE PROBLEM, ALWAYS AND EVERYWHERE THE CAUSE IS IRRESPONSIBLE HUMANS.

Respectfully,

Sandra Jensen started this petition with a single signature, and now has 16,017 supporters. Start a petition today to change something you care about.