Pétition fermée

BTW op kansspelen en weddenschappen schaadt economie, werkgelegenheid en consument

Cette pétition avait 4 138 signataires


De federale regering overweegt om BTW van 21% te heffen op kansspelen en weddenschappen in België.

 
Als werknemers van deze sector, vinden we dit een bijzonder slecht idee omdat:

  1. De sector reeds een substantiële bijdrage levert aan de staatskas, via Gewestbelastingen,  een heffing voor de financiering van de Kansspelcommissie (de regulator van de sector), de vennootschapsbelasting, concessies (bvb. voor paardenrenbanen), de sociale zekerheidsbijdrages op meer dan 4.000 lonen en allerlei lokale belastingen;
  2. Een extra belasting verschillende activiteiten in de sector in het rood zal doen gaan, met faillissementen en jobverlies als gevolg. Niet alleen rechtsreeks (in casino’s en speelhallen), maar ook onrechtstreeks, bij de nu reeds veelgeplaagde dagbladhandelaren en cafés, bij de vele toeleveranciers (o.m. machines, decoratie, catering en allerlei diensten), maar ook via een daling in uitgaven voor marketing, sponsoring en digitalisering;
  3. Een belangrijk deel van de werknemers in onze sector het moeilijk zal hebben om een nieuwe job te vinden op de huidige arbeidsmarkt, met haar steeds scherpere diplomavereisten;
  4. Het de legale kansspelsector - die dankzij de Belgische wetgeving en de strikte controle door de Kansspelcommissie aan de strengste Europese regels inzake consumentenbescherming beantwoordt – financieel verzwakt en zo de baan vrijmaakt voor illegale activiteiten, waar geen enkele bescherming geldt en die geen belastingen betaalt;
  5. De overheid, omwille van alles wat hierboven beschreven wordt, paradoxaal genoeg minder inkomsten zal halen uit de legale kansspelsector

 

Wij vragen dan ook dat de Federale Overheid haar standpunt herziet en de sector van kansspelen en weddenschappen een eerlijke belasting oplegt, zodat de sector leefbaar blijft, jobcreatie gestimuleerd wordt en de speler op een optimale bescherming kan rekenen.
 
FRDe werknemers van de sector van de kanspelen en weddenschappen compte sur vous aujourd'hui

De werknemers van de sector van de kanspelen en weddenschappen a besoin de votre aide pour sa pétition “Belgische Federale Regering: BTW op kansspelen en weddenschappen schaadt economie, werkgelegenheid en consument”. Rejoignez De werknemers van de sector van de kanspelen en weddenschappen et 4 137 signataires.