Wij willen terug een publieke H Mis

0 have signed. Let’s get to 200!


In navolging van Bisschop Schneider, eisen wij   dat de Katholieke Kerk terug wordt opengesteld voor haar gelovigen tijdens deze Corona hype.Er is geen enkele Bisschop die het recht heeft zijn priesters te verbieden de Heilige Sacramenten toe te dienen .Als de mensen naar de voedingswinkels mogen gaan ,openbaar vervoer mogen nemen ,naar de krantenwinkels en apotheker mogen gaan dan is er geen enkel redelijk argument om te weigeren gelovigen deel te laten nemen aan de H Mis ,met in acht name van de voorzorgsmaatregelen .Ook het H Doopsel ,Ziekenzalving ,het H Oliesel ,het H Huwelijk ,de Biecht moeten  beschikbaar blijven voor de gelovigen !Wij hebben nood aan dappere priesters die zich bekommeren om het zieleheil van hun parochianen,dat is hun enige echte taak !Laat hen doen wat Christus van hen vraagt !