Belgian National Memorial for Colonized Congolese Victims under Leopold II's rule

Belgian National Memorial for Colonized Congolese Victims under Leopold II's rule

Started
June 3, 2020
Petition to
Belgian Federal Government and
Signatures: 1,105Next Goal: 1,500
Support now

Why this petition matters

NL 

In België is al enkele jaren de discussie aan de gang over het verwijderen van alle Leopold II-standbeelden. Met de dood van George Floyd in het Amerikaanse Minneapolis is de kwestie terug op de nationale agenda gekomen. Ik zou graag hebben dat België nog een stap verder gaat.

Gaat u er mee akkoord dat ons land nood heeft aan een Nationaal Memoriaal om de Congolese slachtoffers te gedenken die tijdens o.a. de rubberexploitatie van Leopold II zijn omgekomen?

Ik geef u mee dat de schattingen van het aantal doden variëren van 3 tot 15 miljoen. Het is bekend dat dit duistere aspect uit de Belgische geschiedenis lang onderbelicht is geweest. Misschien hebt u er vroeger op school jammer genoeg niets over geleerd. Maar gelukkig gaan de leerkrachten geschiedenis vandaag de dag hier wel juist mee om. Ik spreek als zeventienjarige uit ervaring want vorig jaar in het vijfde jaar heb ik hierover geleerd.

Bij zo'n gedenkteken zou er omwille van die jarenlange onwetendheid een educatief centrum moeten komen. In dat centrum kunnen mensen zich informeren over wie bij deze schande een rol heeft gespeeld en wie zich hiertegen heeft verzet. Ook zou er dus een monument moeten komen voor alle helden die zich tegen deze wandaden hebben verzet. 

Dit is dus niet de geschiedenis uitwissen, integendeel het is ze op een genuanceerde manier weergeven, rekening houdend met het huidige wereldbeeld. 

Het is tijd dat België anders omgaat met haar verleden!

Bent u ook deze mening toegedaan? Teken dan deze petitie en deel hem met uw familie en vrienden.

Bent u nog niet overtuigd? Ook anderen landen hebben zo'n memoriaal. Denk maar aan het National Memorial for Peace and Justice in Montgomery te Alabama (VS) (ook bekend als het National Lynching Memorial) en aan het Holocaustmonument in Berlijn (Duitsland).

Dank u wel.

P.S.: Wees zeker dat u een bevestigingsmail ontvangt en bevestig uw 'handtekening' nog eens aan de hand van die mail!

FR

En Belgique la discussion sur l’enlèvement des statues de Léopold II est déjà plusieurs années en cours. En raison du mort de George Floyd à Minneapolis aux États-Unis la question a été remis à l’ordre du jour national. J’aimerais que la Belgique fait un pas supplémentaire.

Êtes-vous d’accord que notre pays a aussi besoin d'un Mémorial National pour commémorer toutes les victimes congolaises qui sont décédées notamment pendant l'exploitation de caoutchouc de Léopold II?

Je veux vous informer que les estimations du nombre des décès varient de 3 à 15 millions. Il est bien connu que cet aspect obscur de l’histoire belge a été longtemps sous-exposé. Malheureusement, vous n’avez autrefois peut-être rien appris de ce sujet. Mais heureusement, aujourd'hui nos professeurs de l’histoire font face à cet histoire d’une manière juste. Comme j’ai dix-sept ans, je parle d’expérience parce qu’en cinquième année j’ai étudié du Congo et de Léopold II.

A cause de cette ignorance pendant plusieurs années, ce mémorial il y aurait aussi un centre éducatif. Dans ce centre les gens peuvent s'informer de qui ont joué un rôle dans cette honte. Il est donc nécessaire d'instaurer un monument pour tous les héros qui ont lutté contre ces méfaits.

Il ne s'agit pas d'effacer l'histoire, mais au contraire de la présenter de manière nuancée, en tenant compte de la vision actuelle du monde. 

Il est temps que la Belgique gère son histoire d'une autre manière!

Est-ce que vous le pensez aussi ? Alors, signez cette pétition et partagez-la avec votre famille et vos ami(e)s.

Est-ce que vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu(e)? Autres pays ont aussi un tel mémorial. Pensez au National Memorial for Peace and Justice (aussi connu comme le National Lynching Memorial) à Montgomery, Alabama (EUA) et au Mémorial de l'Holocauste à Berlin.

Merci.

P.S.: Assurez-vous de recevoir un courriel de confirmation et de confirmer à nouveau votre "signature" !

Support now
Signatures: 1,105Next Goal: 1,500
Support now