#ResetBelgium

#ResetBelgium

Started
March 7, 2021
Petition to
Belgian governments
Signatures: 515Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Started by #ResetBelgium

Si vous trouvez que la gestion de la pandémie en Belgique est une catastrophe, lisez cette liste de propositions de quelques citoyens exaspérés par les défauts de notre système : www.resetbelgium.com 

Ces principes généraux qui doivent guider la reconstruction de notre pays se veulent au-dessus de toute idéologie et ne visent qu’à améliorer le fonctionnement de la Belgique. 

Merci de signer et partager.  

Als u vindt dat het beheer van de pandemie in België een ramp is, lees dan deze lijst met voorstellen van enkele burgers die zich ergeren aan de gebreken van ons systeem: www.resetbelgium.com

Dit zijn de algemene beginselen die aan de wederopbouw van ons land ten grondslag moeten liggen. Zij zijn boven elke ideologie verheven en hebben alleen tot doel de werking van België te verbeteren.

Bedankt voor het tekenen en delen.

Falls Sie finden, dass das Management der Pandemie in Belgien eine Katastrophe ist, lesen Sie bitte die Liste der Vorschläge einiger besorgter Bürger, die zutiefst frustriert und geschockt sind, was die Fehler unseres politischen Systems angeht: www.resetbelgium.com

Danke diese Petition zu unterschreiben und weiterzuleiten.

If you think that the management of the pandemic in Belgium is a disaster, read this list of proposals from a few citizens who are exasperated by the flaws of our system : www.resetbelgium.com 

These are general principles that should guide the reconstruction of our country.  They are intended to be above all ideology and only aim to improve the way Belgium runs.

Thanks for signing and sharing.

Support now
Signatures: 515Next Goal: 1,000
Support now

Decision Makers

  • Belgian governments