TV must broadcast more about Autism / Dylsai teledu ddarlledu mwy am Awtistiaeth

0 have signed. Let’s get to 500!


I was interviewed on the radio last Thursday at last minute and the presenter asked me how further awareness on Autism can be raised:

Despite mentioning my podcast series, I said that I started to raise awareness in the Media a few years ago because people watch or listen to too much and so they need something they can switch to and feel encouraged to learn about. It's NOT enough however to release documentaries and news stories about Autism, there has to be wider awareness about it. Therefore, it's time that soap operas and series started introducing such characters into their programmes seeing as how people enjoy such entertainment already.

We've seen Down's Syndrome on screen countlessly;

We've seen Motor Neurone on screen countlessly;

It's high-time we saw Autism countlessly.

 

Ces i fy nghyfweld at y radio Dydd Iau diwethaf ar y funud olaf ac mae wnaeth y cyflwynydd ofyn i mi sut all ymwybyddiaeth bellach at Awtistiaeth gael ei chodi:

Er gwaethaf i mi sôn am fy nghyfres podlediad, fe ddwedais i taw i mi ddechrau codi ymwybyddiaeth yn y Cyfryngau ychydig o flynyddoedd yn ôl oherwydd mae pobl yn gwylio neu'n gwrando at gormod ac felly meant angen rhywbeth fedrynt droi ati a theimlo fel eu bod wedi eu hannog i ddysgu amdani. Er hynny tydi hi DDIM yn ddigon i ryddhau rhaglenni dogfen a straeon newyddion am bythdi Awtistiaeth, mae angen ymwybyddiaeth ehangach amdani. Gan hynny, mae'n bryd i operau sebon a chyfresi ddechrau cyflwyno siwt gymeriadau i mewn i'w rhaglenni gan fod pobl yn mwynhau siwt adloniant yn barod.

Rydym ni wedi gweld Syndrom Down ar y sgrin yn ddi-rif;

Rydym ni wedi gweld Neurone Modur ar y sgrin yn ddi-rif;

Mae'n hen bryd i ni weld Awtistiaeth yn ddi-rif.Today: Nath is counting on you

Nath Trevett needs your help with “BBC: TV must broadcast more about Autism / Dylsai teledu ddarlledu mwy am Awtistiaeth”. Join Nath and 211 supporters today.