Petition Closed
Petitioning BBC

Apologise for the bias presented in 'Euro 2012: Stadiums of Hate'

POLSKA WERSJA PONIZEJ/ SCROLL DOWN FOR THE POLISH VERSION

We would like to request the BBC to issue a formal apology for the bias presented in its ‘Panorama: Euro 2012: Stadiums of Hate’ documentary aired on 28th May 2012. We believe the documentary exaggerates the scale of racism and anti-Semitism in Poland by using selective information, therefore misleading the viewers into believing that personal security is an issue in the country.

The documentary highlights the issues of racism and anti-Semitism in Polish and Ukrainian stadiums. It is true that football hooliganism in Poland has been an issue of major significance in the recent years, as it has in many other European countries. However, it has to be emphasised that the events shown in the documentary involve only a minority of citizens. They are by no means representative of the attitude of the Polish nation towards the foreign visitors or residents. Therefore, to show it as a reason why fans should not travel to Euro 2012 in Poland and Ukraine is misleading and unfair.

In a statement made on the 30th May 2012 regarding the documentary, the BBC Press Office said: ‘Panorama believes it was in the public interest to highlight the behaviour of some Polish and Ukrainian football supporters ahead of the championships, given UEFA’s publicly stated policy of zero tolerance to racism’. It is understandable that British media want to warn its citizens about the dangers of travelling to foreign countries. However, in order to present a balanced view, the report should have included a statement from the Polish police regarding the safety measures put in place for the Euro 2012. Moreover, true scale of racism and anti-Semitism has been overplayed. In fact, police statistics given to the BBC reporters were omitted in the documentary and the police’s offer to show reporters how it tackles football hooliganism was not pursued. If it were the BBC’s true intention to ensure the safety of British citizens travelling to the Euro, practical information such as emergency telephone numbers should have been included in the programme, as opposed to it simply showing derogatory images.

The Polish Ministry of Foreign Affairs has challenged the documentary, and the Polish Prime Minister Donald Tusk has reassured the visitors that racist attacks in Poland are a rarity. Members of ethnic minorities have also issued their responses to the programme. For example, John Godson MP and basketball player Michael Ansley, who both live in Poland permanently, have stated that it is a safe country. Jonathan Ornstein, the director of the Jewish Community Centre in Krakow – featured in the documentary itself – has criticised the BBC for selective reporting and said that the reporters have ‘exploited him’, by only including his negative comments and ignoring the positive.

We are not denying that racism and anti-Semitism are present in Poland. However, they are neither common, nor tolerated by the wider community or the police. Showing the footage of football hooliganism in its most extreme form, which provoked Sol Campbell’s comments, has misled the viewers by suggesting that travelling to Poland may pose a danger to visitors’ personal security. We oppose such view of Poland being promoted in the United Kingdom, especially taking into account the number of Poles living here permanently. We believe the style of journalism presented in the documentary is irresponsible, as it creates a danger of negative stereotyping of Poland, and poses a risk of the viewers forming prejudicial opinions of the country and its citizens.

SOURCES:
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/statements/panorama-euro.html
http://wyborcza.pl/1,75478,11824270,Dziennikarze_BBC_wycieli_polskie_statystyki_z_filmu.html
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/101082,Foreign-Ministry-challenges-BBC-over-%E2%80%9CStadiums-of-Hate%E2%80%9D-documentary
http://www.thenews.pl/1/214/Artykul/101074,Euro-2012-Blog-–-stadiums-of-hate-or-sensationalist-journalism
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2012/06/ugly-spectre
http://www.guardian.co.uk/football/2012/jun/06/panorama-attacked-sensationalist-euro-2012-racism-claims

Zwracamy się z prośbą do BBC o wydanie oficjalnych przeprosin za ukazanie zmanipulowanego i nieprawdziwego wizerunku społeczeństwa polskiego w programie ‘Panorama: Euro 2012 – Stadiums of Hate’, wyemitowanym 28 maja 2012 roku. W naszej opinii program wyolbrzymił problem rasizmu i antysemityzmu w Polsce poprzez selektywny dobór informacji, przez co widzowie zostali wprowadzeni w błąd co do faktycznej skali tych zjawisk.

Twórcy programu z bliska przyjrzeli się rasizmowi i antysemityzmowi na polskich i ukraińskich stadionach. Tak zwani ‘pseudokibice’ bezsprzecznie są zarówno w Polsce, jak i wielu innych krajach Europy problemem od lat. Jednak wydarzenia pokazane w programie BBC są rzadkością, i bierze w nich udział znikoma liczba Polaków. Nie stanowią oni reprezentatywnej grupy, a ukazane zachowania nie oddają postawy polskiego społeczeństwa w stosunku do osób pochodzących spoza kraju. Dlatego też przedstawienie zjawiska agresji pseudokibiców jako powodu, dla którego fani mieliby nie podróżować na Euro 2012 jest niesprawiedliwe i wprowadza widzów w błąd.

W swojej wypowiedzi na temat programu ‘Stadiums of Hate’ z 30 maja 2012, Biuro Prasowe BBC wyjaśniło, iż w opinii BBC wyświetlenie programu było w interesie publicznym, zwłaszcza w związku z wprowadzeniem przez UEFA polityki o zerowej tolerancji dla rasizmu. Jednak informacje zostały podane w sposób selektywny, jako że nie pokazano na przykład środków bezpieczeństwa podjętych przez polskie służby na czas Euro. Co więcej, wyolbrzymiona została skala rasizmu i antysemityzmu w Polsce. Statystyki przekazane BBC przez policję zostały pominięte, a propozycja policji, by reporterzy towarzyszyli im podczas akcji przeciwko pseudokibicom, została odrzucona. Jeśli rzeczywiście BBC emitując program miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa fanom podróżującym na Euro, dziennikarze powinni byli zawrzeć w reportażu praktyczne informacje, jak chociażby numery telefonów służb porządkowych w Polsce.

Władze Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz premier Donald Tusk, wyraziły już swoje zaniepokojenie i dezaprobatę dla programu dokumentalnego BBC, którego niewątpliwym celem jest ukazanie Polski jako kraju społecznie zacofanego i nieprzygotowanego do organizacji Euro 2012. Członkowie mniejszości etnicznych mieszkający w Polsce, m.in. poseł John Godson i koszykarz Michael Ansley, wyrazili swój sprzeciw dla sposobu w jaki ukazana została Polska, i jednogłośnie zapewnili, że czują się u nas bezpiecznie. Dyrektor krakowskiego Centrum Społeczności Żydowskiej Jonathan Ornstein skrytykował BBC za selektywny dobór informacji, i stwierdził że jego wypowiedź została zmanipulowana przez reporterów i pozbawiona jakiegokolwiek kontekstu.

Niniejsza petycja nie jest zaprzeczeniem istnienia rasizmu i antysemityzmu w Polsce. Jednakże obydwa te zjawiska są marginalne, a co więcej są one stygmatyzowane przez resztę społeczeństwa i polskie służby porządkowe. Pokazanie ekstremalnego zachowania pseudokibiców, zestawione z komentarzami Sola Campbella, stworzyło wrażenie zagrożenia zdrowia lub nawet życia osób podróżujących na Euro. Stanowczo sprzeciwiamy się promowaniu takiego wizerunku Polski w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę Polaków osiedlających się na Wyspach Brytyjskich na stałe. W naszej opinii program dokumentalny ‘Stadiums of Hate’ jest przykładem nieodpowiedzialnego dziennikarstwa, a jego emisja stworzyła ryzyko powstawania negatywnych stereotypów na temat Polski. Co więcej, widzowie po jego obejrzeniu mogą wyrobić sobie negatywną i krzywdzącą opinię na temat Polski i Polaków.Today: Aleksandra is counting on you

Aleksandra Pecyna needs your help with “BBC: Apologise for the bias presented in 'Euro 2012: Stadiums of Hate'”. Join Aleksandra and 597 supporters today.