Petition Closed

Geen Pandaparkeerplaats in Wageningen

This petition had 1,719 supporters


Projectontwikkelaar Klok uit Nijmegen wil in het open gebied tussen Wageningen en de Grebbeberg – ter hoogte van buurtschap Oude Nude – een parkeerplaats van 4 ha (1400 auto's) aanleggen voor de extra bezoekers die op de Chinese panda’s van Ouwehands dierenpark zullen afkomen, de zogenaamde Pandaparkeerplaats. Omdat de grond de bestemming “agrarisch met waarden” heeft, is daarvoor een speciale vergunning nodig van de gemeente Wageningen.

De Pandaparkeerplaats is een immense inbreuk op het open oeverwallenlandschap, schaadt archeologische waarden en natuurwaarden, vergt de kap van een groot aantal bomen, en zorgt voor een forse extra stroom autoverkeer vanaf en naar de A12 en A50, dwars door Wageningen.  Bovendien is de parkeerplaats een eerste stap van de projectontwikkelaar richting permanente bebouwing van dit gebied met ongewenst bedrijventerrein. Beter is het de bezoekers op te vangen op transferia bij de afslagen van de A12 en A15, en bij de stations van Rhenen en Ede-Wageningen, en vandáár per shuttle naar het dierenpark te vervoeren.

Tegen een vergunning die de gemeente Wageningen in de zomervakantie 2016 verleende is een groot aantal bezwaren ingediend, door acht verschillende Wageningse organisaties [de Vereniging Mooi Wageningen, Historische Vereniging Oud Wageningen, de Stichting Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen, Bewonersvereniging Noordwest, Stichting De Greb, de Fietsersbond, het Wagenings Milieu Overleg en een groot aantal omwonenden van de Oude Nu, Nieuwe Nu en Haven Afweg]. De bezwarencommissie van de gemeente Wageningen heeft de meeste van deze bezwaren gegrond verklaard, en de gemeente geadviseerd de vergunning in te trekken. Het is nu aan het College van Burgemeester en Wethouders om een nieuw besluit te nemen.

De ondertekenaars van deze petitie vragen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen volledig af te zien van verdere medewerking aan de aanleg van een Pandaparkeerplaats op Wagenings grondgebied.


 Today: Mooi is counting on you

Mooi Wageningen needs your help with “B&W Wageningen: Geen Pandaparkeerplaats in Wageningen”. Join Mooi and 1,718 supporters today.