Por una Escuela Infantil PÚBLICA en Trapagarango Haurreskola PUBLIKO baten alde

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!Queridas familias: Trapagaran, es uno de los pocos municipios de Bizkaia que a día de hoy, carece de una escuela pública infantil para la etapa 0-2 años, y desde esta plataforma, los centros públicos educativos del municipio queremos reivindicar esta necesidad de nuestro pueblo.

Guraso agurgarri hori : Trapagaran, 0-2 urte etaparako publikaren zerbitzurik ez daukan herri bakarrenetarikoa da eta plataforma honen bitartez , hezkuntza publikoko zentruek geure herriko beharrizan hau aldarrikatu nahiko genuke .

TE ANIMAMOS A PARTICIPAR FIRMANDO ESTA PETICIÓN.

PARTE HARTZERA GONBIDATU NAHI ZAITUGU ESKAERA HAU SINATUZ 

LOS CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZA

HEZKUNTZA PUBLIKOKO ZENTRUAK


LA ARBOLEDA, LA ESCONTRILLA, SAN GABRIEL, BURDINIBARRA.

Atentamente

Adeitasunez

Nota muy importante: No hagáis ninguna donación económica ni facilitéis vuestro número de cuenta. La aportación que pide la web después de firmar  es completamente voluntaria; no es para la haurreskola. 

Oso ohar garrantzisua: Ez eman dirurik ezta zuen kontu korronteko zenbakirik. Aportazio hori webak eskatzen du sinatu ostean, ez haurreskolak. Borondatezko gauza da.Hoy: Trapagarango ikastetxe publikoak cuenta con tu ayuda

Trapagarango ikastetxe publikoak Trapagaran necesita tu ayuda con esta petición «Ayuntamiento de Trapagaran: Haurreskola publikoa». Únete a Trapagarango ikastetxe publikoak y 868 personas que ya han firmado.