UNESCO should withdraw 'Cultural Heritage' recognition from the Aalst Carnival in Belgium

0 have signed. Let’s get to 25,000!


[Nederlands hieronder] (Français ci-dessous)

IMPAC GRATEFULLY ACKNOWLEDGES THE HELP AND SUPPORT OF UKLFI (UK LAWYERS FOR ISRAEL) IN DRAFTING THIS PETITION.

On March 3rd 2019 the famous Aalst Carnival included a float in its procession which caricatured Jewish people by representing them as grotesque figures standing on bags of money, surrounded by safes festooned with rats.

There can be no doubt that this imagery is antisemitic.

It is not the first time that the event has hosted antisemitic images. In 2013 a group created a mock cattle truck used for Nazi deportation, accompanied by their members dressed in SS uniform drinking champagne in front of a poster depicting smiling German soldiers carrying canisters of Zyklon B.

Since 2010 the Aalst Carnival has been recognised by UNESCO on its Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

One of UNESCO's requirements for such recognition is that 'cultural heritage' must reflect

"the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals"

(Article 2).

The repeated antisemitic offences mean that it is now time for this privilege to be removed.

By withdrawing the privilege and protection of its recognition, UNESCO will send a clear message to the world that the current spirit of the Aalst Carnival is incompatible with both its own requirements and common decency.

This might lead the organisers to ensure that such antisemitic and racist images, which have caused enormous offence to many people and well be illegal, do not appear on the streets of Aalst again.

This can only be of benefit to community cohesion, democratic values, and human dignity.

__________________________________________________________________

Op 3 maart 2019 trok in de carnavalstoet van Aalst een wagen op waarop karikaturen van Joodse mensen uitgebeeld werden door hen voor te stellen als potsierlijke figuren die op grote zakken geld staan, vergezeld van ratten en kluizen. Er bestaat geen twijfel over het feit dat deze metafoor antisemitisch is.

Het is overigens niet de eerste keer dat dit evenement zich aan antisemitische beeldvorming bezondigt. In 2013 nam een groep deel met een veewagen - zoals die door de nazi's gebruikt werd tijdens de deportatie - vergezeld van leden in SS-uniform die champagne aan het drinken waren. Op de achtergrond bevonden zich deelnemers verkleed als Duitse soldaten die triomfantelijk bussen met Zyklon B droegen.

Sedert 2010 werd de carnavalstoet in Aalst door UNESCO aan hun lijst van "Immaterieel Cultureel Erfgoed" toegevoegd. Eén van de vereisten van UNESCO om in aanmerking te komen voor een deze erkenning is dat dat het 'cultureel erfgoed' "wederzijds respect vereist tussen gemeenschappen, groepen en individuen."(artikel 2)

Door het herhaalde antisemitisme wordt het nu wel stilaan tijd dat dit privilege terug afgenomen wordt. Door dit voorrecht en de bescherming van hun erkenning in te trekken, stuurt UNESCO een duidelijke boodschap de wereld in, namelijk dat de 'geest' waarin carnaval in Aalst momenteel plaatsvindt niet verenigbaar is met e vereisten om voor deze lijst in aanmerking te komen, laat staan dat er sprake is van enig fatsoen.

Dit alles kan ertoe leiden dat de organisatoren van de carnavalstoet in Aalst er in de toekomst op toe zullen zien dat dergelijke antisemitische en racistische beeldvorming achterwege blijft. Dergelijke taferelen, die grote verontwaardiging genereren bij velen en die in strijd zijn met de wet mogen nooit meer vertoond worden in de straten van Aalst.

Deze maatregel kan de samenhang, de democratische waarden en de menselijke waardigheid in de maatschappij alleen maar ten goede komen.

 

__________________________________________________________________

Le 3 mars 2019, le célèbre carnaval d'Alost présentait entre autres, dans le cadre de son défilé traditionnel, des chars qui caricaturaient les juifs par des personnages grotesques reposant sur des sacs remplis d'argent, entourés de coffres ornés de rats.

De telles représentations sont indubitablement antisémites.

Ce n'est pas la première fois que cet événement présente au public des images antisémites. En 2013, un autre char était une copie d'un camion pour bétail utilisé par les nazis lors des déportations. Des membres de ce groupe de carnavaliers portaient des uniformes SS et buvaient du champagne devant une affiche montrant des soldats allemands souriant et portant des boîtes de conserve de zyklon b.

Le carnaval d'Alost fut inscrit en 2010 par l'UNESCO sur sa Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité.

Une des conditions de l'UNESCO pour obtenir une telle reconnaissance est le fait que le patrimoine culturel en question doit obéir aux exigences de respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus (article 2).

La répétition de telles attaques antisémites doit mettre fin à cette reconnaissance par l'UNESCO.

En retirant les privilèges et la protection découlant de cette reconnaissance, l'UNESCO enverra un message clair au monde selon lequel l'esprit actuel du carnaval d'Alost n'est pas compatible avec sa propre déontologie et la décence générale.

Ceci pourrait conduire les organisateurs de ce carnaval à s'assurer que plus jamais de telles représentations antisémites et racistes, qui ont profondément offensé beaucoup de gens, n'apparaîtront dans les rues d'Alost.

Ceci ne peut que bénéficier à la cohésion de la société, aux valeurs démocratiques et à la dignité humaine.