حفاظت ازخانه شهر کرمان

0 have signed. Let’s get to 35,000!


Kerman city hall, which is one of the most beautiful buildings of Kerman , by more than 50 years old history, is under the danger of Destruction, Please help to save it.

خانه شهر کرمان که محل استقرار شورای این شهر و از بناهای دوران پهلوی در کرمان است به منظور توسعه ساختمان استانداری کرمان در معرض تخریب است،برای حفظ این میراث با ارزش به این پویش بپیوندید.Today: ali is counting on you

ali fazlollahi needs your help with “architects: حفاظت ازخانه شهر کرمان”. Join ali and 28,852 supporters today.