Anaokulların, Kreşlerin, Gündüz Bakımevlerinin Servis Taşımacılığı Probleminin Çözülmesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Yeni servis yönetmeliği ile birlikte bilhassa Konya'da bulunan okul öncesi kurumlarının servis taşımacılığına dair yaşadıkları sorunların, çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir.

Yeni Servis Yönetmeliği İle İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri

Yeni yönetmelikten olumsuz etkilenecek kurumlar Okul Öncesi Eğitim Kurumları “Anaokulu (4-6 yaş), Kreş (0-2 Yaş), Gündüz Bakımevi (3-6 yaş)”, Çocuk Kulüpleri (7-12 yaş) gibi küçük ölçekli ve orta ölçekli özel eğitim kurumlarıdır. Bunların yanısıra Milli Eğitim Bakanlığı (Taşımalı Eğitim Sisteminden dolayı) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da (Sevgi Evleri, Çocuk Yuvalarından dolayı) servis yönetmeliğinden etkilenecek resmi kurumlarıdır.

Yeni yönetmelik öncesinde ilgili kurumlar, ilgili bakanlıkça aldıkları kurum ruhsatı ile araç ruhsatları aynı kişi veya firmaya ait olmak kaydı ile hususi minibüsler ile öğrencilerine hizmet vermekteydiler. Yeni yönetmelikle birlikte Konya Büyükşehir Belediyemiz, kurumların kendi araçlarıyla taşımacılık yapmalarına müsaade etmeyeceklerini belirtilmektedir. İhaleye girerek C plaka sahibi olmaları veya C plaka sahibi şirketlerle çalışılması gerektiğini belirtmektedirler. Bu değişiklik ilgili kurumları en çok etkileyen maddelerin başında gelmektedir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları (Anaokulu, Kreş, Gündüz Bakımevi), Çocuk Kulüpleri genel olarak küçük ve orta ölçekli eğitim kurumları oldukları için öğrenci sayıları genel olarak az (50-100 bandında), kar marjları yüksek olmayan kurumlardır.

Bu kurumların en büyük riskleri ve sıkıntıları eğitim ve bakım hizmeti verdikleri küçük yaş (0-6 yaş) grubu çocuklarına servis hizmeti vermeleridir. Bu kurumlar eğitimden daha çok kendilerini uğraştıran, risk üstlenmelerine sebep olan servis hizmetinden kurtulmak için C Plakalı Servis araçlarından hizmet almak istemelerine rağmen aşağıda belirtilen hususlardan bu mümkün olmamaktadır. Bunun sebebleri ise;

Küçük ve Orta Ölçekli Eğitim Kurumlarına C Plakalı Servis Firmaları Neden Hizmet Vermemektedirler?

-   Okul öncesi eğitim kurumlarının, çocuk kulüplerinin öğrenci sayılarının genel olarak az olması, C plaka ile hizmet veren servis firmalarına ticari açıdan cazip gelmemektedir. Bunun sebebi ise büyük ölçekli okulların (250 üzeri öğrencisi olan kurumlar) öğrencilerini ortalama 30 dakika da daha dar bir bölgeden toparlayıp okula getirebilmektedir. Küçük ölçekli eğitim kurumlarının kendilerinin yaptığı serviste ise güzergâhlar daha uzamakta, servis saati ise 45-50 dakika aralığına çıkmaktadır.

-   Diğer okullara nispeten, okul öncesi eğitim kurumları daha esnek ve geniş çalışma saatleri bulunmaktadır. Çalışan aile ile çalışmayan ailelerin öğrencilerini ayrı saatlerde hizmet verebilmektedirler. Çalışan ailelerin öğrencilerine sabah erken (07.00-08.00) saatlerinde hizmet vermekte olup, akşam ise geç saatte (17.00-19.00) servis hizmeti veren kurumlardır. Çalışan aile öğrencileri kurumun %25-50 arasında öğrenci kapasitesini oluşturmaktadır. Buda serviste bulunan öğrenci sayısını daha da azalmasına sebebiyet vermektedir.

-    C Plaka hizmeti veren firmaların devlet okulları, özel okulların giriş-çıkış saatleri çakışmaktadır. Bu nedenle birçok kurum anlaşma yapmaya çalışmasına rağmen servis firmaları tarafından aynı saat aralığında hizmet verememektedirler. Okul öncesi eğitim kurumlarının bir kısmı hafta sonlarında az sayıda da olsa çalışan ailelere hizmet vermekte, servis şirketleri bu ailelere ticari açıdan rantabl olmayacağı için de hizmet vermeyecektir.

-   Bilhassa okul öncesi eğitim kurumları 0-6 yaş grubuna eğitim ve bakım hizmeti veren, ancak çocukların yaşları küçük olması nedeniyle özel ihtimam gösterilmesi gereken çocuklardır. Serviste altını kirleten, midesi bulanan, bilhassa alışma dönemlerinde ağlayan çocuklara gerekli ihtimamı gösterebilme imkânları ve bu alanda yetişmiş (Çocuk Gelişimci veya Okul Öncesi eğitim almış) personelleri bulunmamaktadır.

-    Güvenli taşımanın sağlanabilmesi için kreşlerin 0-2 yaş grubu bebeklerine özel güvenli koltuk tahsis etmeleri gerekmektedir.

-   Servis mesafelerinin genelde uzak olması nedeniyle, Ulaştırma Komisyonunun belirlemiş olduğu ücretler üzerinden hizmet vermek istememektedirler. Diğer bütün şartlar gerçekleşmiş olsa bile, bu hizmeti verebilmek için Ulaştırma Komisyonunun belirlediği ücretlerin 2 misli üzerine çıkmaları gerektiğini belirtmektedirler. Böyle bir durum ise dar ve orta gelirli ailelerin karşılamakta zorlanacakları ek bir külfet olacaktır. Okul öncesi eğitimin sekteye uğramasına sebebiyet verecektir.

-   Bugün birçok devlet ve özel ilkokulun, ortaokulun, lisenin servis hizmetlerini yürütmekte zorlandığı bir dönemde C Plaka sahibi olan firmalar, kendileri açısından daha sorunlu olan küçük ve orta ölçekli bu eğitim kurumlarına hizmet veremeyeceklerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmektedirler.

-   Zorunlu olmayan bakım ve eğitim kurumlarında, çocukların çok hastalanmaları vb… nedenlerden dolayı öğrenci kayıtları devamlı değişkenlik göstermektedir. Ya da yıl içerisinde yeni kayıtlar gelebilmektedir. Bu da C plakaların servis güzergâhı belirlemelerinde sıkıntı meydana getirmektedir.

Küçük ve Orta Ölçekli Eğitim Kurumları Neden Kendileri C Plaka Satın Alamamaktadır?

-   Küçük ölçekli eğitim kurumları 60.000-100.000 TL aralığında, orta ölçekli olanları ise 100.000-250.000 TL kurulum maliyeti ile hizmet vermeye başlayan kurumlardır. Bu eğitim kurumları 300.000 gibi yüksek bedel ile kendi C plakalı servis araçlarını kullanabilmeleri mali güçleri açısından mümkün değildir. Küçük ölçekli bir eğitim kurumu 2 ila 4 servis aracı ihtiyacı için servet niteliğinde bir rakamı öğrencilerinin servis hizmetine aktarması gerekmektedir. Bu kurumların kurucuları böyle büyük bir yatırımı yapma güçleri olsa daha büyük ölçekli eğitim kurumları açarlar ya da servis hizmeti veren şirketler kurarak ticari olarak daha çok kar edecekleri bir işletme kurmuş olurlar.

-   Bu Kurumlar servis hizmeti verirken kar amacı gütmekten daha ziyede, zorunlu olarak veliye maliyetine hizmet vermektedirler.

-   C Plakalı Araçlar ile Servislerde Yaşanabilecek Problem ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

-   Yukarıda belirtilen temel meselelerin yanısıra servis hizmeti veren firmaların bilhassa okul öncesi öğrencilerine yönelik eksiklikleri ve yanlış davranışları nedeniyle de 0-6 yaş grubuna hizmet vermemeleri daha sağlıklı olacaktır.

-   Servislerin büyük çoğunluğunda hostes bulundurmaması veya hosteslerin gerekli yeterlilikleri bulunmadığı için yeterli ilgi ve alaka göstermemeleri. Hosteslerin okul öncesi çocuklara hizmet verebilecek seviye de eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Okul Öncesi öğretim kurumları servilerde genellikle kendi öğretmenleri veya yardımcı öğretmenleri ile çocukların servislerde bakımlarını yaptıkları veya ağladıklarında onların problemini çözebildikleri için büyük sorunlar yaşanmamaktadır. Ayrıca aileler, çocukların çok küçük olması nedeniyle devamlı servisle ve kurumla irtibat halinde olup, serviste daha özenli takip istemektedirler.

-     Aileden ilk defa ayrılan çocukların travma yaşamaması ve okul fobisi oluşmaması açısından dikkat edilmesi gerekmektedir.

-   Küçük çocukların mukavemet gösteremeyeceği hızda araç kullanmaları, indirme-bindirmelerde acele etmeleri nedeniyle, çocukların kendilerini koruyamayıp daha büyük kazaların meydana gelmesine sebep olma ihtimalleri fazladır.

-   Çalışma sistemleri itibariyle ilkokul ve ortaokul çocuklarından belirlenen saatlerde dışarı da servisi hazırda beklemeleri istenmektedir. Yolda yaşanabilecek trafik tıkanıklarında veya araç arızalarında küçük çocukları ve aileleri (sıcakta ve soğukta) dışarıda bekleteceklerdir. Okul öncesi eğitim kurumları telefon çaldırma sistemiyle hareket ettikleri için bu tür bir problem yaşanmamaktadır.

-   Kurumlar kendi öğrencilerini taşırken küçük çocukların eğitimlerinin aksamaması, çalışan ailenin mağdur olmaması için bazı opsiyonları kullanabilmektedir. Çocukların son anda tuvaletinin gelmesi nedeniyle servise gecikmeler, çocuğun aileden ayrılırken ağlaması nedeniyle ikna etmek için bekleme yapılması gerekebilmektedir

-   Servis şoförleri okul öncesi döneme uymayan müzikler çalabilmekte, sigara içme gibi bazı olumsuz davranış sergileyebilmektedirler. Okul öncesi servislerinde kurumlar bu hususlara daha dikkat etmektedirler.

 SONUÇ

Servislerde yaşanan, kimsenin tekrar yaşanmasını istemeyeceği üzücü münferit olaylar nedeniyle hazırlanan yeni yönetmelikte, yukarıda bahsedilen kurumların özel durumları göz önünde bulundurulacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Bu yönetmelik değişikliğinde öğrencilerimizin güvenliğinin ve konforunun dikkate alınması ve aynı zamanda:

- Kurumların C Plaka almaya maddi güçlerinin yetersizliği,

- Kurumların servis firmalarıyla çalışma imkanlarının bulunamaması,

- Servis hizmeti veren firmalarının büyük çoğunluğunun, okul öncesi eğitim kurumlarına bu hizmeti veremeyeceklerini yazılı ve sözlü belirtmeleri,

- Okul öncesi dönem öğrencilerinin bedensel ve ruhsal özelliklerine, öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesine ve eğitim programlarına kadar kendine has nitelikler taşıyan bu öğrencilerin; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle aynı düzenlemenin muhatabı olmamaları,

- Bu uygulamanın, merkez lokasyondan uzak, bilhassa öğrenci sayısı 50-100 bandında olan, velilerine sağlıklı servis hizmeti veremeyen kurumların kapısına kilit vurmasına sebebiyet verecektir. Okul Öncesi eğitim kurumunun, çalışanlarının ve velilerin cezalandırılması anlamına gelmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Okul Öncesi Kurumların Servis Problemlerinin Çözüm Önerilerimiz;

1.   Öncelikle ilgili bakanlıklar nezdinde ve yerelde oluşturulacak komisyonlarda, yukarıda belirtilen kurumların istek ve şikâyetleri birinci elden dinlenmeli, çözüm yolları birlikte oluşturulmalıdır.

2.   İlgili bakanlıklar tarafından verilen ruhsatlarda geçen gerçek kişi ve tüzel kişiliklere ait ruhsatlı araçlar kurum öğrencilerine ve öğretmenlerine eskisi gibi servis hizmeti verebilmelidir.

3.   Belediyelerin UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) tarafından alınacak karar ile ilgili bakanlıklardan ruhsatı olan kurumlara ait araçların güzergâh belgesi düzenlenmelidir.

4.   Süreç netleşinceye kadar araçların bağlanıp, cezai işlem yapılmadan hizmet vermeye devam etmelerinin sağlanıp, geçiş sürecinin kademeli olarak yapılması sağlanmalıdır.

5.   Erzurum gibi bir çok ilde sadece kendi kurumlarının öğrenci ve öğretmenlerinin taşımacılık işlemlerini yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı kendilerinin yapabilmeleri için bu kurumlara özel ücretsiz plaka veya tahditli plaka imkanı tanınmaktadır. Bu imkanın Konya’da hizmet veren kurumlara da sağlanması zor şartlar altında hizmet veren kurumları rahatlatacaktır.

6.   Okul Öncesi eğitim kurumlarına verilecek tahditli plakalar gerekirse servis taşımacılığı yapan firmalara tahsis edilerek, okul öncesi eğitim kurumlarına özel bir çalışma sistemi getirmeleri sağlanabilir. Yapılacak bu düzenleme ile okul öncesi eğitim kurumları servis taşımacılığının yükümlülüklerinden kurtulmuş, servis firmaları da gereken özeni gösterecek şekilde ticari faaliyet yapabilme imkanına kavuşacaklardır.

7.   Güzergah belgesi veya tahditli plaka ile hizmet vermeye devam edilmesi, C plakalı araçlara getirilen yaş sınırlamalarına tabii olmayacağından ülkemize katma değer de sağlayacaktır. 12 Yaş sınırı uygulaması olan C plakalı araçları, daha sonra küçük ve orta ölçekli kurumlara araçlarını satabilmekteydiler. Bütün servis araçlarında yaş sınırının uygulanması durumunda 12 yaş üzeri araçların kullanılamaması nedeniyle ülkemizde atıl, değerini kaybetmiş, satılamayan servis araçları yığınları oluşmasına, yurtdışına ciddi bir döviz çıkışına sebebiyet verecektir. Buna istinaden yapılacak düzenleme servis firmalarının araçlarını değerinde satabilme imkanı doğuracaktır.

8.   Gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan kurumların listesi alınarak, ruhsatlı kurumlara hizmet verilmesi ve denetiminin sıkı yapılması bu anlamda gayrı resmi çalışma yapan kurumların da önlenmesinde önemli bir etken olacaktır. Gerekli şartları taşımayan araçlara kanunen belirlenen cezai müeyyideler uygulanmalı, araç trafikten men edilmelidir.

0-2 Yaş grubu kreş öğrencilerine hizmet verecek araçlarda bebek koltuğunun bulundurulması öğrencilerin seyir güvenliği açısından zorunlu hale getirilmelidir.Bugün Özcan imzanı bekliyor!

Özcan Dalgıç bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Anaokulların, Kreşlerin, Gündüz Bakımevlerinin Servis Taşımacılığı Probleminin Çözülmesi». Özcan ve imza atan diğer 607 kişiye katıl.