Anaokulların, Kreşlerin, Gündüz Bakımevlerinin Servis Taşımacılığı Probleminin Çözülmesi

Anaokulların, Kreşlerin, Gündüz Bakımevlerinin Servis Taşımacılığı Probleminin Çözülmesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığı ve tarafına Özcan Dalgıç bu kampanyayı başlattı

Servis Yönetmeliği İle İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri Raporu

25.10.2017 tarihinde, Resmi Gazete yayımlanan 30221 sayılı Okul Servis Araçları yönetmeliği ile yeni birçok düzenleme yapılmıştır. Bu yönetmeliğin bazı maddelerinin uygulanması zamana yayılmış, bazı kararların uygulanmasını ve düzenlenmesini ilgili bakanlıklara ve belediyelere bırakılmıştır.  Büyükşehir belediyeleri (UKOME) tarafından tüm eğitim kurumların tahditli plaka (C, S vb. plaka) ile servis yapılması gerektiği belirtilmektedir. 2018-19 Eğitim-Öğretiminin yaklaştığı günlerde bilhassa Okul Öncesi eğitim kurumları olarak bu kararının uygulanabilirliğinin mümkün olmadığını hazırladığımız rapor ile yetkililerimize ulaştırmaya ve halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz.

Bu düzenlemeden olumsuz etkilenecek kurumlar Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Milli Eğitime bağlı Anaokulları (4-6 yaş), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kreş (0-2 Yaş), Gündüz Bakımevi (3-6 yaş)” ile Çocuk Kulüpleri (7-12 yaş) gibi küçük ve orta ölçekli özel eğitim kurumlarıdır. Bunların yanısıra Milli Eğitim Bakanlığı (Taşımalı Eğitim Sisteminden dolayı) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da (Sevgi Evleri, Çocuk Yuvalarından dolayı) servis yönetmeliğinden etkilenen resmi kurumlarıdır.

Yeni yönetmelik öncesinde ilgili kurumlar, ilgili bakanlıkça (MEB, ASP) aldıkları kurum ruhsatı ile araç ruhsatları aynı kişi veya firmaya ait olmak kaydı ile hususi özmal minibüsler ile öğrencilerine hizmet vermekteydiler. Hemen hemen her ilde okul öncesine yönelik uygulamada bu kurumların öğrencilerinin hassasiyetine uygun farklı çözümler üretilmiş, gerekli kolaylıklar sağlanmaktaydı. Bu uygulamanın yanı sıra farklı illerde güzergah belgesi, ücretsiz tahditli plaka gibi uygulamalar da yapılmaktadır.

Ankara, Antalya, Adana, Kocaeli, İzmir, İstanbul, vb... Büyükşehir Belediyelerimiz, kurumların kendi araçlarıyla taşımacılık yapmalarına müsaade etmeyeceklerini belirtmektedirler. İhaleye girerek tahditli (C) plaka sahibi olmaları veya C plaka sahibi şirketlerle veya şahıslar firmaları ile çalışılması gerektiğini belirtmektedirler. Sorun zamanla tüm il ve ilçeleri kapsama ihtimali bulunmaktadır. Bu değişiklik ile okul öncesi kurumlarından ziyade, aileleri ve çocukları etkileyip, mağdur edecektir.

Bu kurumların en büyük riskleri ve sıkıntıları eğitim ve bakım hizmeti verdikleri küçük yaş (0-6 yaş) grubu çocuklarına servis hizmeti vermeleridir. Bu kurumlar eğitimden daha çok kendilerini eğitim haricinde uğraştıran, risk üstlenmelerine sebep olan servis hizmetinden kurtulmak için C Plakalı Servis araçlarından hizmet almak istemelerine rağmen aşağıda belirtilen hususlardan bu mümkün olmamaktadır.

C Plakalı Servis Araçları ile Ailelerin ve Çocukların Yaşayacağı Problemler

- Servis hizmeti veren firmaların ticari kaygıyla hareket etmeleri, çocukların güvenliğinden, bakımına kadar birçok hususta gerekli ihtimamın gösterilmemesine sebebiyet verecektir.  Küçük çocukların mukavemet gösteremeyeceği hızda araç kullanmaları, indirme-bindirmelerde acele etmeleri nedeniyle, çocukların kendilerini koruyamayıp daha büyük kazaların meydana gelmesine sebep olma ihtimalleri fazladır.

- Bilhassa okul öncesi eğitim kurumları 0-6 yaş grubuna eğitim ve bakım hizmeti veren, çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle özel ihtimam gösterilmesi gereken çocuklardır. Servislerin büyük çoğunluğunda hostes bulundurmaması, hosteslerin okul öncesine yönelik gerekli yeterlilikleri bulunmadığı için serviste altını kirleten, midesi bulanan, bilhassa alışma (oryantasyon) dönemlerinde ağlayan, servise binmek istemeyen çocuklara yeterli ilgi ve alaka gösterememeleri çocuklarda okul fobisinin oluşmasına sebebiyet verecektir. Zamanla yarışan servis şoförlerinin bu tür durumlarda gereken sabrı da göstermeleri mümkün olmayacaktır.

- C plaka servisler sabah erken saatlerde işçi servisi, sonrasında devlet okullarını, devlet okullarından sonra ise özel okulları taşımaktadırlar. Bu sıralamanın sonunda servis hizmeti verilecek öğrencilerin eğitiminin geç başlaması ve geç bitmesi söz konusu olacaktır. Bilhassa kış aylarında çocukların evlerine babalarından bile sonra girmesine sebebiyet verecektir. C plaka servislerin bilhassa yoğun olarak çalıştıkları okul saatlerinde, okul öncesinde çocukları olan çalışan ailelere de hizmet veremeyeceklerdir.

-  Okul öncesi dönem öğrencilerinin bedensel ve ruhsal özelliklerine, öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesine ve eğitim programlarına kadar kendine has nitelikler taşıyan bu öğrencilerin; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle aynı düzenlemenin muhatabı olmamaları gerekmektedir.

- 0-2 yaş grubu çocukların servislerle taşınması gereken durumlarda bebek koltuğu kullanılması gerekmektedir. C plaka servis araçlarında tak-çıkar imkanı olmayacağı için bu gruba da hizmet vermek istemeyeceklerdir.

- C plaka servis şoförlerinden sıklıkla görülen, kötü örnek teşkil edebilecek (sigara, müzik, kötü söz) hususların küçük yaşta çocuklara tesir etmesi eğitimciler ve aileler olarak istemeyeceğimiz bir durumdur.

Küçük ve Orta Ölçekli Eğitim Kurumlarına C Plakalı Servis Firmaları Neden Hizmet Vermemektedirler?

- Okul öncesi eğitim kurumlarının, çocuk kulüplerinin öğrenci sayılarının genel olarak az olması, C plaka ile hizmet veren servis firmalarına ticari açıdan cazip gelmemektedir. Bunun sebebi ise büyük ölçekli okulların (250 üzeri öğrencisi olan kurumlar) öğrencilerini ortalama 30 dakika da daha dar bir bölgeden toparlayıp okula getirebilmektedir. Küçük ve orta ölçekli (40 ila 100 öğrenci bandında) eğitim kurumlarının kendilerinin yaptığı serviste ise güzergâhlar daha uzamakta, servis saati ise 45-50 dakika aralığına çıkmaktadır.

- Diğer okullara nispeten, okul öncesi eğitim kurumları daha esnek ve geniş çalışma saatleri bulunmaktadır. Çalışan aile ile çalışmayan ailelerin öğrencilerini ayrı saatlerde hizmet verebilmektedirler. Çalışan ailelerin öğrencilerine sabah erken (07.00-08.00) saatlerinde hizmet vermekte olup, akşam ise geç saatte (17.00-19.00) servis hizmeti veren kurumlardır. Çalışan aile öğrencileri kurumun %25-50 arasında öğrenci kapasitesini oluşturmaktadır. Buda serviste bulunan öğrenci sayısını daha da azalmasına sebebiyet vermektedir.

- C Plaka hizmeti veren firmaların devlet okulları, özel okulların giriş-çıkış saatleri çakışmaktadır. Bu nedenle birçok kurum anlaşma yapmaya çalışmasına rağmen servis firmaları tarafından aynı saat aralığında hizmet verememektedirler. Okul öncesi eğitim kurumlarının bir kısmı hafta sonlarında az sayıda da olsa çalışan ailelere hizmet vermekte, servis şirketleri bu ailelere ticari açıdan rantabl olmayacağı için de hizmet vermeyecektir.

- Servis mesafelerinin genelde uzak olması nedeniyle, Ulaştırma Komisyonunun belirlemiş olduğu ücretler üzerinden hizmet vermek istememektedirler. Diğer bütün şartlar gerçekleşmiş olsa bile, bu hizmeti verebilmek için Ulaştırma Komisyonunun belirlediği ücretlerin 2 misli üzerine çıkmaları gerektiğini belirtmektedirler. Böyle bir durum ise dar ve orta gelirli ailelerin karşılamakta zorlanacakları ek bir külfet olacaktır. Okul öncesi eğitimin sekteye uğramasına sebebiyet verecektir.

-Servis hizmeti veren firmalarının %90’a yakın bir çoğunluğunu, okul öncesi eğitim kurumlarına bu hizmeti veremeyeceklerini yazılı ve sözlü belirtmektedirler. Okul öncesi öğrencilerini taşımanın zorluğu nedeniyle servis anlaşması yapmaya yanaşmamaktadırlar.

Küçük ve Orta Ölçekli Eğitim Kurumları Neden Kendileri C Plaka Satın Alamamaktadır?

- Küçük ölçekli eğitim kurumları 60.000-100.000 TL aralığında, orta ölçekli olanları ise 100.000-250.000 TL kurulum maliyeti ile hizmet vermeye başlayan kurumlardır. Bu eğitim kurumları 200.000-300.000 gibi yüksek bedel ile kendi C plakalı servis araçlarını kullanabilmeleri mali güçleri açısından mümkün değildir. Küçük ölçekli bir eğitim kurumu 2 ila 4 servis aracı ihtiyacı için servet niteliğinde bir rakamı öğrencilerinin servis hizmetine aktarması gerekmektedir. Bu kurumların kurucuları böyle büyük bir yatırımı yapma güçleri olsa daha büyük ölçekli eğitim kurumları açarlar ya da servis hizmeti veren şirketler kurarak ticari olarak daha çok kar edecekleri bir işletme kurmuş olurlar. Bu Kurumlar servis hizmeti verirken kar amacı gütmekten daha ziyade, zorunlu olarak veliye maliyetine hizmet vermektedirler.

- Diğer illerimizde ücretsiz olarak tahsis edilen yeni bir plaka çıkartılması hususu, belirli bir süreli ve ücretli olarak çıkartılması gündemdedir. Ücretli ve sınırlı tahsis edilecek plakaların yanısıra, yönetmelik gereği araçlarda yapılacak düzenlemeler (sensörlü koltuk, araç içi kamera, 12 yaşından küçük araç, vb…) ile birleşince kurumların bu maliyetleri karşılayamaması nedeniyle kurumlar yine zor durumda kalacak, servis hizmeti verememesi nedeniyle birçok kurumun kapanmasına sebebiyet verecektir.

Özetle, Okul Öncesinde Servis Taşımacılığına Yönelik Cevaplaması Gereken Sorular: 

İlgili Bakanlıkların, belediyelerin, servisçilerin ve oda temsilcilerinin cevaplaması gereken bu sorular, ilkokul, ortaokul, lise servis taşımacalığının ötesinde bir durum oluşturduğunu ve buna göre sürecin düzenlenmesi açısından önem arzetmektedir.

* 0-2 yaş grubunda bulunan bebekler için puset (bebek koltuğu), C plaka servislere bağlanabilir mi?

* Çocukların güvenliği için ticari kaygı taşımadan, hız limitleri dahilinde, hatta altında hizmet verebilirler mi?

* Yeni okula başlayan, korkan, endişe eden ve ailesinden ayrılırken ağlayan bir çocuğu ilgilenerek, servise ve okula alıştırabilirler mi?

* Çalışan aile işten eve zamanında gelemediğinde, bekleyecek mi yoksa bırakıp gidecek mi? Çocuğu gerekirse başka bir noktaya (bırakabilecek mi

* Çocukları telefon çaldırma sistemi ile aileleri yazda, kışda bekletmeden alabilirler mi?

* Bunları yapacak hostesleri servis araçlarında bulunuyor mu, bulunuyorsa bu hostesler bu yaş grubunun seviyesine uygun yaklaşımlar gösterebiliyor mu? Çocuk Gelişimi eğitimi almış lise mezunu bir hostes bulundurabilir mi?

* Çocukların bakıma ihtiyacı olduğu anlarda (çiş, üsküfra, vb...) aracı bekletebilirler mi?

* Çalışan aileler için 07.00 – 08.00 saatleri arasında hizmet verebilirler mi?

* Çalışan aileler için, sabah ve akşamları, hafta sonu gerekirse 5-6 çocuk için hizmet verebilirler mi?

* Çocukların güvenliği açısından araçların yavaş kullanılması ve bu nedenle servis saatinin uzaması nedeniyle ve bu hizmet standartları nedeniyle, ailelere ek maliyet bindirmeden, Ukome fiyatlarıyla hizmet verebilecekler mi?

Okul Öncesi Kurumların Servis Problemlerinin Çözüm Önerilerimiz;

Servislerde yaşanan, kimsenin tekrar yaşanmasını istemeyeceği üzücü münferit olaylar nedeniyle hazırlanan yeni yönetmelik birlikte alınan kararlara, yukarıda bahsedilen kurumların, çocukların ve ailelerin özel durumları göz önünde bulundurulacak şekilde ek düzenlemeler yapılmalıdır.  C plaka servis uygulamasının birçok sıkıntıyı beraberinde getireceği göz önünde bulundurulmalıdır.

- MEB ve ASP kendine bağlı olan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevlerindeki öğrencilerin güvenli taşınabilmesi için Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar. İlgili bakanlıklar tarafından verilen ruhsatlarda geçen gerçek kişi ve tüzel kişiliklere ait ruhsatlı araçlar (özmallar) ile kurum öğrencilerine ve öğretmenlerine eskisi gibi servis hizmeti verebilmelidir.

- Belediyelerin UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) tarafından alınacak karar ile ilgili bakanlıklardan ruhsatı olan kurumlara ait araçların güzergâh belgesi vererek veya bir çok ilde olduğu gibi bu kurumlara özel tahditli plaka verilebilir. Diğer illerimizde kurumlarının öğrenci ve öğretmenlerinin taşımacılık işlemlerini yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı kendilerinin yapabilmelerini sağlamak için kar amacı gütmeyen bu kurumlara özel, ücretsiz plaka imkanı tanımaktadırlar. Bu imkânın, diğer illerde okul öncesine hizmet veren kurumlara da sağlanması zor şartlar altında hizmet veren okul öncesi eğitim kurumlarını rahatlatacaktır.

- Okul Öncesi eğitim kurumlarına verilecek tahditli plakalar gerekirse servis taşımacılığı yapan firmalara da tahsis edilerek, okul öncesi eğitim kurumlarına özel bir çalışma sistemi getirmeleri sağlanabilir. Yapılacak bu düzenleme ile okul öncesi eğitim kurumları servis taşımacılığının yükümlülüklerinden kurtulmuş, servis firmaları da gereken özeni gösterecek şekilde ticari faaliyet yapabilme imkanına kavuşacaklardır.

-  2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. Maddesinin 3. Fıkrasında, “çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” hükmünce bilhassa okul öncesi çocuklarımızın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle aynı düzenlemenin muhatabı olmamaları gerekmektedir. Rehabilitasyon kurumları gibi özel bir uygulamaya tabi tutulmalıdır.

- Süreç netleşinceye kadar araçların bağlanıp, cezai işlem yapılmadan hizmet vermeye devam etmelerinin sağlanıp, geçiş sürecinin kademeli olarak yapılması sağlanmalıdır.

- Gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan kurumların listesi alınarak, ruhsatlı kurumlara hizmet verilmesi ve denetiminin sıkı yapılması, okul öncesinde gayrı resmi çalışma yapan kurumların da önlenmesinde önemli bir etken olacaktır.

Önce-Eğitim-Der

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri ve Eğitimcileri Derneği

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.