#AmbNosaltresNoCompteu

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


Fruit de la situació que viu el país, considerem que, fins que surtin els presos polítics catalans, als jugadors de qualsevol disciplina esportiva que essent catalans actualment disputen alguna competició de caràcter internacional amb Espanya, els demanem que renuncien a qualsevol convocatòria que puguin ser cridats per anar-hi.

Considerem que no seria lògic ajudar, en aquests moments, a un estat que ens priva de la nostra llibertat sols per no pensar com ells volen que pensem. No és gens de gust, després de veure com les forces de seguretat de l'estat fregeixen a cops de porra a la població civil catalana i empresonen als líders polítics catalans, veure als nostres jugadors defensant la samarreta "rojigualda".

Fem un èmfasi especial al món del futbol per tot el que envolta i més en concret a la Copa del Món de Rússia 2018. I li preguem als jugadors catalans que, a la petició d'anar a jugar el mundial amb Espanya, la seva resposta sigui no. Volem recordar que cap jugador no té l'obligació d'anar-hi, per tant no s'estaria incomplint cap llei ni cap contracte.

Que s'apanyin ells sols! #AmbNosaltresNoCompteu

 

----------------------------------------------------------------

Fruto de la situación que vive el país, consideramos que, hasta que salgan de la cárcel los presos políticos catalanes, los jugadores de cualquier disciplina deportiva que siendo catalanes actualmente disputan alguna competición de carácter internacional con España, les pedimos que renuncien a cualquier convocatoria que puedan ser llamados para ir.

Consideramos que no sería lógico ayudar, en estos momentos, a un estado que nos priva de nuestra libertad sólo por no pensar como ellos quieren que pensemos. No es muy agradable, después de ver como las fuerzas de seguridad del estado fríen a porrazos a la población civil catalana y encarcelan a los líderes políticos catalanes, ver a nuestros jugadores defendiendo la camiseta "rojigualda".

Hacemos especial énfasis en el mundo del fútbol por todo lo que conlleva y más en concreto a la Copa Mundial de Rusia 2018. Y le rogamos a los jugadores catalanes que, a la petición de ir a jugar el mundial con España, su respuesta sea no. Queremos recordar que ningún jugador tiene la obligación de ir, por tanto no estaría incumpliendo ninguna ley ni ningún contrato.

¡Qué se apañen ellos solos! #AmbNosaltresNoCompteu (con nosotros no contéis)