Gratis en toegankelijk met fiets op trein! Le vélo dans le train, gratuit et accessible!

0 have signed. Let’s get to 7,500!


--- Pétition en français ci-dessous ---

Sinds juli voerde de NMBS een tijdelijke maatregel in waardoor je je fiets gratis kon meenemen op de trein. Een grote opluchting voor treinreizigers die vroeger vaak hun fiets wouden meenemen, maar dit niet deden omwille van kostprijs (tenzij je een plooifiets hebt). Deze maatregel loopt op 1 januari 2021 ten einde en wordt niet verlengd. Vanaf dan moet je dus opnieuw €4 betalen per traject om je fiets te kunnen meenemen. Jammer, als je ziet hoeveel mensen er van gebruik hebben gemaakt. Uit cijfers van de spoorwegmaatschappij bleek in juli een stijging van 80 procent in vergelijking met juli 2019 (Gazet van Antwerpen, 2020). 

Met JNM* (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) roepen wij op om het gratis tarief te verlengen, en vragen ook aandacht voor betere fietsinfrastructuur in en rond onze treinen. Onderteken mee onze 3 eisen! 

 1. Hou het gratis
  Verleng de maatregel die van juli tot eind december 2020 werd ingevoerd omwille van de coronapandemie. De grote toename aan fietsers toont hoeveel mensen de fiets willen meenemen op de trein, maar hierin werden afgeremd door de kostprijs. 

  Het meenemen van de fiets op de trein is een cruciale stap in een volledig mobiliteitsnetwerk, van verschillende schakels. Een gratis fietsticket maakt mensen warm om hun fiets mee te nemen op de trein naar het werk, op (dag)uitstap, om België te ontdekken en vrienden te ontmoeten. Iets wat post-corona nog belangrijker zal zijn dan ooit. 
 2. Creëer meer fietsruimte in elke trein
  Het gebrek aan fietsruimte in de meeste treinen zorgde voor heel wat frustraties bij treinreizigers én treinbegeleiders. Los dit op door te investeren in meer fietsruimte in elke trein. Zo kunnen fietsers zich vlotter verplaatsen met de trein, én worden de andere treinreizigers niet gestoord. 
 3. Maak de treinen en perrons toegankelijker
  Het gratis maken en voldoende ruimte creëren zijn al twee belangrijke maatregelen die reizigers aanmoedigen om zich te verplaatsen met fiets en trein. Daarbovenop kunnen andere maatregelen die drempel nog verder verlagen. Zorg voor duidelijke aanduiding op elke trein waar het fietscompartiment zich bevindt en roep dit ook om via de intercom in de stations, zodat de fietser meteen weet waar die moet zijn. Maak elk fietscompartiment altijd toegankelijk zodat de fietser niet op zoek moet gaan naar de treinbegeleider met een sleutel. Investeer bovendien in toegankelijke perrons voor fietsers via fietsgootjes en verhoogde perrons

  Ook rolstoelgebruikers en reizigers met beperkte mobiliteit kan dit alleen maar ten goede komen. Om op een zelfstandige, laagdrempelige en vlotte manier gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer! 

De shift naar duurzame mobiliteit werkt alleen maar als de alternatieven aantrekkelijk genoeg zijn. De nieuwe ontwikkelingen (elektrische fietsen, steps, etc.) zorgen steeds meer voor alternatieve ecologische mogelijkheden. Het is nu nog een kwestie van deze toegankelijk en laagdrempelig te maken, zodat een vlotte overstap tussen trein en fiets mogelijk is. Dat kan alleen met de broodnodige logistiek. In heel wat Europese landen is dit al het geval. 

Wij roepen op dat de NMBS, de federale regering en de minister van mobiliteit Georges Gilkinet samen aan de slag gaan met onze 3 eisen. Als andere Europese landen dit kunnen, kan België dit ook. 

*JNM (Jeugdbond voor Natuur & Milieu) is een jeugdbeweging voor jongeren tussen 7 en 26 jaar die gepassioneerd zijn door natuur en milieu. Naast talloze activiteiten die we organiseren in het weekend en de zomer komen wij ook mee op straat voor het klimaat en organiseren we zelf milieuacties. Meer weten over JNM? Kijk zeker eens op www.jnm.be 

------------------------------------------------------------------------

Début juillet la SNCB annonça une mesure temporaire qui permettait d’emporter le vélo dans le train gratuitement. Un grand soulagement des multiples passagers de train qui, jusqu’alors, se privaient d’apporter leurs vélos sur le train à cause du coût supplémentaire. Le 1er janvier la mesure prit fin et un ticket supplémentaire de €4 redevenait obligatoire pour le transport du vélo dans le train. En juillet 2020 la société ferroviaire nota pourtant une croissance de 80% de vélos dans les trains par rapport à l’année précédente (Gazet van Antwerpen, 2020). Pour tous ceux/celles qui ont bénéficié de la gratuité temporaire, la fin de cette mesure est une réalité décevante.

Les membres du JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) appellent à réintroduire la gratuité du vélo sur le train de façon permanente et nous demandons une meilleure infrastructure pour les vélos dans les trains et gares. Souscrivez à nos 3 demandes !

 1. MAINTENEZ LA GRATUITÉ
  Prolongez la mesure qui fut mise en place entre juillet et décembre 2020 en raison de la pandémie. La croissance du nombre de vélos apportés dans le train depuis le début de la mesure prouve que le coût supplémentaire empêche un grand nombre de passagers d’emporter leurs vélos dans le train.

  La possibilité de transporter son vélo en prenant le train est un pas crucial sur le chemin vers un réseau de mobilité intégré et durable. Un ticket de vélo gratuit invite à utiliser le vélo en route vers le travail, pendant des excursions et pour visiter des amis. Après le Corona, ceci deviendra encore plus important.

 2. CRÉEZ PLUS D’ESPACE POUR LES VÉLO DANS LES TRAINS
  Nos trains sont pourvus d’un nombre limité d’emplacements pour vélos. Le manque d’espace pour tous les vélos a pu frustrer plusieurs passagers et accompagnateurs de train. Une solution simple et efficace serait de prévoir plus d’espace vélo dans chaque train. Ainsi les cyclistes pourront aisément utiliser les trains sans aucun dérangement pour les autres passagers.

 3. RENDEZ LES TRAINS ET LES QUAIS PLUS ACCESSIBLES
  Un troisième obstacle pour le transport du vélo sur le train – en plus du coût et de l’espace limité – est l’inaccessibilité des trains et des quais. Une signalisation claire pourrait cependant montrer où se trouvent les compartiments de vélos. Une annonce par l’intercom pourrait prévenir les cyclistes où se trouvent les compartiments de vélos dans le train. L’accès libre aux compartiments de vélos éviterait la recherche obligatoire de l’accompagnateur en possession de la clef. Finalement, des quais rehaussés et des gouttières de vélo simplifieraient le transport des vélos aux quais.

  De multiples critiques sur l’inaccessibilité des trains pour les passagers en fauteuil roulant et à mobilité réduite ont été formulées les années précédentes et pourtant la situation n’a pas été améliorée. Nous croyons que les mesures présentées bénéficieraient non seulement les cyclistes mais aussi les personnes à mobilité réduite.

POURQUOI ?
Pour atteindre le transfert modal vers une mobilité durable, il faut des alternatives attrayantes. Nous disposons déjà de plusieurs alternatives écologiques, comme le vélo électrique, la trottinette, etcetera. La prochaine étape serait alors de faciliter les correspondances entre le vélo et le train. Une infrastructure facilitante est donc impérative pour acquérir ce but. Plusieurs pays européens nous montrent déjà comment le faire. 

Avec nos trois demandes, nous nous adressons à la SNCB, aux autorités fédérales et à Georges Gilkinet, ministre de la mobilité. La Belgique ne manque pas de savoir-faire pour réaliser ce but, tout comme la France, l’Espagne et les autres pays européens qui nous ont précédés sur cette voie.