Petition Closed

ALTAPRESYO(N): Alerto sa Taas-Presyo Network

This petition had 89 supporters


Tama na, sobra na, wakasan na ang pahirap na dulot ng mataas na presyo! Ngayon na ang panahon para kumilos tayo at itulak ang gobyerno na sawatahin ang mataas na presyo!Today: Joan May is counting on you

Joan May Salvador needs your help with “ALTAPRESYO(N): Alerto sa Taas-Presyo Network”. Join Joan May and 88 supporters today.