Alamos Gold Kaz Dağları'ndaki Projeden Çekilsin

Alamos Gold Kaz Dağları'ndaki Projeden Çekilsin

145.710 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Alamos Gold Inc. ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Simge Topaloglu

English

Kanada merkezli altın madenciliği şirketi Alamos Gold, Inc. Kaz Dağları’nda altın aramaya başladı. Şirkete altın arama faaliyetleri için tahsis edilen toplam alan 3500 hektar (6540 futbol sahası büyüklüğünde).

Söz konusu proje Mart 2019’da onaylandığı halde çevre üzerinde şimdiden büyük hasar yarattı ve bu hasar büyümeye devam ediyor. Alamos Gold’un ekosistemin ve bölge insanlarının sağlığı konusundaki duyarsızlığı ve Türkiye’deki yetkili mercilerin ihmali 180.000 insanın temiz su kaynaklarını tehdit ediyor, çünkü şirketin proje süresince altın aramak için 20.000 ton siyanür kullanacağı öngörülüyor.

Ayrıca madencilik faaliyetlerine ayrılan alanın %98,7’si el değmemiş ormanlarla kaplı ve bu ormanlar 18 memeli, 41 kuş, 10 sürüngen, 117 böcek, ve 283 bitki türüne evsahipliği yapıyor. Üstelik Truva antik kentinin yalnızca 65 kilometre uzağında bulunan maden alanı aynı zamanda mitolojik ve tarihsel öneme sahip. Bu kadim ormanlar şu anda vahşi bir saldırı altında.

TEMA Vakfı'nın incelediği uydu görüntülerine göre bölgedeki maden arama etkinliği 195.000 ağacın yok edilmesine yol açtı ve bu sayı artmaya devam ediyor. Kaldı ki, halihazırda kesilen ağaç sayısı projenin onaylanmasından önce yayınlanan çevresel etki raporunda belirtilen sayının 4 katından daha fazla.

ŞİMDİ harekete geçme zamanı! Alamos Gold’a çevresel sorumluluklarını tanıması, projeden geri çekilmesi, ve Kaz Dağları ormanlarını rahat bırakması için baskı yap!

145.710 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.