Retireu tots els animals a l'Esteve Vila, conegut com en "Trevinella". Retirad todos los animales a Esteve Vila, conocido como "Trevinella".

Petición cerrada

Retireu tots els animals a l'Esteve Vila, conegut com en "Trevinella". Retirad todos los animales a Esteve Vila, conocido como "Trevinella".

Esta petición ha conseguido 3860 firmas
Marta Figueras Barnera ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament d'Olot (Girona)

L'Esteve Vila fa anys que acumula denúncies per tenir animals en pèssimes condicions.

L'any 2003 ja se li van retirar una dotzena de cavalls i més de 50 cabres.

A gener de 2015 torna a estar en possessió d'una vintena d'animals, entre cavalls, burros, mules i xais, que malviuen en condicions més que qüestionables.

És important que l'administració local actuï per assegurar el benestar d'aquests animals i que aquest senyor no pugui tornar-ne a tenir mai més.                                              

                                                                                                                                 

Esteve Vila hace años que acumula denuncias por tener animales en pésimas condiciones.

En el año 2003 se le retiraron una docena de caballos y más de 50 cabras.

En enero de 2015 vuelve a estar en posesión de una veintena de animales, entre caballos, burros, ovejas y cabras, que malviven en condiciones más que cuestionables.

Es importante que la administración local actúe para asegurar el bienestar de estos animales y que este señor no pueda volver a tener más.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 3860 firmas

Comparte esta petición